E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2000–2009

Významné granty/projekty řešené na katedře v období 2000–2009
Demografická situace České republiky v rámci EU (25): Podobnosti, odlišnosti a perspektivy
Demographic situation of the Czech Republic within the EU (25): Similarities, Diferences, Perspectives
Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender
Generations and gender Survey, prospective longitudinal study
Atlas Sčítání 2001
Výzkumný projekt „Atlas Sčítání 2001“ byl realizován s finanční podporou Grantové agentury České republiky (číslo 205/03/1260). Řešitelem grantového projektu byla prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Atlas krajiny České republiky
Teorie regionální diferenciace a sociálního vývoje
Nová fáze regionální transformace ČR v období její reintegrace do evropských struktur
Obyvatelstvo Prahy ve světle farních matrik v 17. a 18. století
(Prague´s population in 17th and 18th century in the parish registers)
Změny plodnosti a rodinného chování v souvislosti se současnou sociální transformací ČR
Fertility and Family responses to Social change in the Czech Republic
Prežívání dětí v prvním roce života po těhotenství s využitím metod asistované reprodukce v ČR v období 1996–2001
Infant survival from assisted reproduction pregnancies in the Czech Republic in 1996–2001
Vliv sociálních a biologických rizikových faktorů na prežívání dětí v prvním roce života
The impact of social and biological risk factors on infant survival
Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typu vrozených vad v České republice
Bio-social determinants generating selected congenital malformations in the Czech Republic
Diferenční úmrtnost v České republice a její regionální aspekty
Differential mortality in the Czech Republic from regional perspective

Akce dokumentů