E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz K5 (vstupní úroveň B2)

Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni B2

Větší část kurzu je zaměřena na odbornou a akademickou angličtinu, zbylý čas je věnován vybraným gramatickým jevům na velmi pokročilé úrovni. Studenti se v kurzu K5 zabývají čtením a psaním složitých textů týkajících se oboru jejich studia, prezentací na témata související s jejich vybraným oborem i s obecnějšími vědeckými tématy, dále prohlubují dovednosti související se studiem (čtení, psaní, prezentace) i s běžným životem. Rozvíjejí své schopnosti pracovat s větším množstvím anglicky psané literatury, dělat si zápisky z přednášek a prezentovat vlastní i cizí výsledky. Zdokonalují se v používání složitějších gramatických struktur a široké slovní zásoby při vyjadřování a obhajování vlastních názorů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

 

Co to znamená dosáhnout úrovně dle Evropského referenčního rámce (SERR):

"Student na úrovni B2+ je na pomezí úrovní B2 a C1. Zaměření na argumentaci a efektivní sociální komunikaci, které je středem pozornosti úrovně B2 se dále rozvíjí ve schopnosti zpětné vazby, rozvíjení diskuze reagováním na názory ostatních účastníků diskuze, spojování myšlenek pestrou škálou spojek a uvozovacích slov, zdůraznění hlavních myšlenek. Hlavní důraz je také kladen na schopnosti vyjednávání: využití přesvědčujícího jazyka, stanovení hranic svých požadavků a ústupků."

 

Používané materiály:

Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

New Headway Academic Skills - level 3, S. Philpot, L. Curnick, E. Pathare, G. Pathare & R. Harrison; Oxford

Academic vocabulary In use (2012), M. McCarthy, F. O´Dell;  Cambridge University Press

Aiming to Advance (2010), Z. Strnadová; Leda

Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge

TOEFL/IELTS/CAE test preparation materials

autentické texty (odborné články)

autentická videa (TED talks a jiné)
a další

Akce dokumentů