E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz K2 (vstupní úroveň A0)

Dvousemestrální kurz  pro studenty na úrovni A0

Studenti se v kurzu K2 zdokonalují v porozumění nejběžnější slovní zásobě, čtení krátkých textů, orientaci v jízdních řádech, jídelních lístcích atd. Dále pracují na zlepšení komunikace v každodenních situacích a psaní osobních zpráv a poznámek. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

 

Co to znamená dosáhnout úrovně A2 dle Evropského referenčního rámce (SERR):

„Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.“

 

Používané materiály:

Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

New English File Pre-Intermediate (3rd edition, 2012), Oxford University Press

LIFE Pre-intermediate (2013), J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett; National Geographic and Heinle Cengage Learning

a další...

 

Akce dokumentů