E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Harmonogram CŽV EN pro akademický rok 2020/2021

  • 10. 8. - 30. 8. 2020 - on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

  • 3. 9. 2020 - odeslání výsledků testů

  • 7. 9. - 9 .9.2020 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

  • 14.9. - 30.9.2020 - podání přihlášky do CŽV EN v SIS, přihlašování na rozvrh a platba za kurz

  • 5.10.2020 - začátek výuky

DALŠÍ TERMÍN ROZŘAZOVACÍHO TESTU NA JEDNOSEMESTRÁLNÍ KURZY OTEVÍRANÉ V LETNÍM SEMESTRU 2020/2021 PROBĚHNE V TERMÍNU 4. 1. AŽ 17. 1. 2021. 

  • 4. 1. - 17. 1. 2021 - on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

  • 19. 1. 2021 - odeslání výsledků testů

  • 20. 1. - 21. 1. 2021 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

  • 25. 1. - 14. 2. 2021 - podání přihlášky do CŽV EN přihlašování na rozvrh a platba za kurz (přihlašování viz Postup pro přijetí do programu)

  • 22. 2. 2021 - začátek výuky

 

 

Akce dokumentů