E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Harmonogram CŽV EN pro akademický rok 2019/2020

  • 12. 8. - 31. 8. 2019- on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

  • 3. 9. 2019 - odeslání výsledků testů

  • 4. 9. - 6 .9.2019 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

  • 12.9. - 28.9.2019 - podání přihlášky do CŽV EN v SIS, přihlašování na rozvrh a platba za kurz

  • 7.10.2019 - začátek výuky

NOVINKA PRO AR 2019/2020! DALŠÍ TERMÍN ROZŘAZOVACÍHO TESTU NA JEDNOSEMESTRÁLNÍ KURZY OTEVÍRANÉ V LETNÍM SEMESTRU 2019/2020 PROBĚHNE V TERMÍNU 6. 1. AŽ 15. 1. 2020. 

  • 6. 1. - 15. 1. 2019 - on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

  • 17. 1. 2020 - odeslání výsledků testů

  • 20. 1. - 21. 1. 2020 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

  • 27. 1. - 7. 2. 2020 - podání přihlášky do CŽV EN přihlašování na rozvrh a platba za kurz (přihlašování viz Postup pro přijetí do programu)

  • 17. 2. 2020 - začátek výuky

 

 

Akce dokumentů