E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Harmonogram CŽV EN pro akademický rok 2021/2022

  • 10. 8. - 31. 8. 2021 - on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

  • 3. 9. 2021 - odeslání výsledků testů

  • 6. 9. - 8 .9.2021 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

  • 13.9. - 26.9.2021 - podání přihlášky do CŽV EN v SIS, přihlašování na rozvrh a platba za kurz

  • 4.10.2021 - začátek výuky

DALŠÍ TERMÍN ROZŘAZOVACÍHO TESTU NA JEDNOSEMESTRÁLNÍ KURZY OTEVÍRANÉ V LETNÍM SEMESTRU 2020/2021 PROBĚHNE V TERMÍNU 3. 1. AŽ 16. 1. 2022. 

 

 

Akce dokumentů