E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky úspěšného absolvování kurzů

  • Prezence (minimálně 50% docházka ve všech částech kurzu), absence budou omluveny pouze s předstihem a v závažném případě (terénní cvičení, laboratorní práce, zdravotní problémy doložené lékařem)

  • Prezentace (témata odpovídající zaměření a úrovni kurzu)

  • Průběžné testy pro opakování či upevnění látky z hodiny

  • Domácí příprava

  • Semestrální esej – samostatná písemná práce rozsahem a tématem odpovídající zaměření  a úrovni kurzu

  • Aktivní přístup ke studiu (aktivní zapojení do diskuzí, splněné domácí úkoly, aktivní práce v hodině)

 

Akce dokumentů