E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz K6 (vstupní úroveň B2+)

Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni B2+

Důraz je kladen na zdokonalování dovedností důležitých v akademickém prostředí (debata, psaní, prezentace). Studenti v kurzu K6 dále prohlubují dovednosti čtení, psaní, konverzace a poslechové dovednosti v univerzitním prostředí na pokročilé úrovni. Rozvíjejí své schopnosti psát a opravovat akademické texty a přizpůsobovat je různým příležitostem. Zlepšují schopnost hledat, zpracovávat a prezentovat data, využívat různé zdroje. Zdokonalují se v používání komplexních gramatických struktur, rozšiřují slovní zásobu a zlepší výslovnost a komunikační dovednosti. Pracují také na svých studijních dovednostech a strategiích a dovedou porozumět informacím z neznámých vědeckých oborů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Kurz je primárně určen pro doktorandské a magisterské studenty

 

Co to znamená dosáhnout úrovně C1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):

"Student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze."

 

Používané materiály:

Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge

Business grammar and usage Strutt; Longman

English pronunciation In Use Hancock; Cambridge

IELTS/TOEFL /CPE– test preparation materials

autentické texty (odborné články)

autentická videa (TED talks a jiné)
 

a další

 

Akce dokumentů