E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz K4 (vstupní úroveň B1)

Dvousemestrální kurz  pro studenty na úrovni B1

Asi polovinu obsahu kurzu tvoří rozšiřování znalostí gramatiky, druhou polovinu pak rozšiřování slovní zásoby, zejména v rámci odborného zaměření, ale i v rámci obecného jazyka (ustálená spojení, rozdíly mezi variantami AJ atd.). Důraz je kladen na odbornou AJ a  schopnost samostatného ústního projevu i účasti v diskuzích. Studenti v kurzu K4 dále prohlubují schopnost odlišovat formální a neformální styly psaní, např. pomocí pokročilých uvozovacích a spojovacích výrazů či prostředků pro vyjádření důsledku, jsou schopni prezentovat základní vědecké objevy a novinky, přednášet o své vědecké práci a porozumět textům o přírodovědných tématech ze zvoleného zaměření. Studenti se naučí, jak již nabytou slovní zásobu maximálně využít a dále jí rozšiřovat. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

 

Co to znamená dosáhnout úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce (SERR):

„Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.“

 

Používané materiály:

Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

LIFE upper-intermediate (2012), H. Stephenson, P. Hughes, P. Dummett; National Geographic and Heinle Cengage Learning

New Headway Academic Skills- level 2, S. Philpot, L. Curnick, E. Pathare, G. Pathare & R. Harrison; Oxford

Academic Vocabulary in use (2012), M. McCarthy, F. O´Dell; Cambridge University Press

New English File -Upper Intermediate, Oxford University Press

Aiming to Advance (2010), Z. Strnadová; Leda

Grammar In Use - Intermediate (2009), R. Murphy; Cambridge University Press

TOEFL/IELTS/FCE test preparation materials

autentické texty (popularizační odborné články)

a další

 

Akce dokumentů