E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokyny k platbě

PODROBNÉ INFORMACE O PARALELKÁCH, MÍSTĚ KONÁNÍ A VYUČUJÍCÍCH BUDOU DOPLNĚNY

Údaje pro provedení platby za kurz:
 

 • číslo účtu 38533021/0100,
   
 • variabilní symbol dle sekce, ke které patříte:
  • Biologie: 4155040141
  • Chemie: 4155040142
  • Geografie: 4155040143
  • Geologie (včetně ÚŽP): 4155040144
 • specifický symbol: číslo osoby - UKČO (číslo uvedené na průkazu studenta pod fotografií)
   
 • ÚDAJE PRO ZAHRANIČNÍ PLATBU: Číslo CZK účtu: 38533021/0100, IBAN: CZ76 0100 0000 0000 3853 3021, SWIFT: KOMBCZPP, VARIABILNÍ SYMBOL: podle sekce, ke které náležíte.  Banka: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. Box 839
 • poplatek je také možné složit na pokladně fakulty s použitím stejných údajů k platbě (variabilní a specifický symbol)

ZKONTROLUJTE SI PEČLIVĚ, ŽE POSÍLÁTE PENÍZE NA SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL PODLE PŘÍSLUŠNOSTI K SEKCI!!!

Výše poplatku

 

 

Akce dokumentů