E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnotace kurzů

  • Kurzy mají časovou dotaci 1x nebo 2x 90 minut týdně

  • Délka kurzů je 12 týdnů nebo 24 týdnů s pauzou v zimním zkouškovém období

  • Ke kurzům je k dispozici online podpora

  • Kurzy K1 a K2 jsou zaměřeny na obecnou AJ, v K3 se přidávají obecně přírodovědná témata, kurzy K4-K7 jsou zaměřené na odborná témata se zaměřením Biologie, Chemie a Geografie + Geologie + Ochrana životního prostředí a na akademickou angličtinu

  • Kurzy K6 a K7 jsou primárně určené pro doktorandské a magisterské studenty

  • Kurzy K-FCE/IELTS/TOEFL a K-CAE/IELTS/TOEFL úrovně B2 a C1 jsou zaměřeny výhradně na přípravu k mezinárodním certifikovaným zkouškám

  • Kurzy s frekvencí 2x týdně jsou vyučované dvěma lektory, od kurzu K4 výše je zpravidla minimálně jeden z nich rodilý mluvčí, často oba

  • Životopisy lektorů najdete zde:

Dvousemestrální kurzy:

Kurz K2 (vstupní úroveň A0)

Kurz K3 (vstupní úroveň A2)

Kurz K4 (vstupní úroveň B1)

Kurz K5 (vstupní úroveň B2)

Kurz K6 (vstupní úroveň B2+)

 

Jednosemestrální kurzy:

Kurz K1 (vstupní úroveň A0)

Kurz K7 (vstupní úroveň B2+)

Kurz K-FCE/IELTS/TOEFL (vstupní úroveň B2) 

Kurz K-CAE/IELTS/TOEFL (vstupní úroveň B2+ a C1)

Kurz Conversation Advanced (vstupní úroveň B2 a B2+)

Kurz Conversation Upper Intermediate (vstupní úroveň B1)

Kurz Academic writing (vstupní úroveň B2 a B2+)

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzů

Akce dokumentů