E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz K1 (vstupní úroveň A0)

Jednosemestrální kurz (zimní semestr) pro úplné začátečníky

Studenti se v kurzu K1 zorientují v základních gramatických strukturách, naučí se jednoduchým způsobem domluvit v nejběžnějších situacích, napsat pohlednici, přihlásit se do hotelu atd. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

 

Co to znamená dosáhnout úrovně A1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):

„Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.“

 

Používané materiály

Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

New English File Elementary (2010) a Pre-Intermediate (2013), Oxford University Press

a další...

 

Akce dokumentů