E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2024

Zápis z 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 4. 2024
Vyhlášení volby děkana, výroční zpráva o hospodaření, zřízení věcného břemene a svěření majetku, záměry nových akreditací, vyhodnocení strategického záměru, stráně Albertov, stipendia SKAS
Zápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 3. 2024
Převod finančních prostředků mezi fondy, kapitálový rozpočet, poplatky za studium v cizím jazyce, podmínky pro příjimčky do DSP II, akreditační záměr Joint Mater in Biodiversity, stráně Albertov
Zápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 22. 2. 2024
Slib senátora, zástupce ASF v SVR, rozdělení prostředků Cooperatio, studijní úspěšnost, návrh změny POS, revize studijních předpisů, finanční spoluúčast studentů, poplatky za studium v cizím jazyce, novela jednacího řádu ASF, představení datové politiky
Zápis z 1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 1. 2024
Slib nových senátorů a senátorek; volba nového vedení ASF a komisí; krizová situace na UK; studentská anketa; nové studijní programy; zpráva komise rozvoje

Akce dokumentů