E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2018

CV HEUER.jpg
CV LEVY.jpg
Pozvánka na slavnostní udělení čestných vědeckých hodností doctor honoris causa
Čestné vědecké hodnosti převezmou Prof. Rolf-Dieter Heuer, PhD., doctor honoris causa fyzikálních věd a Prof. Thomas Evan Levy, doctor honoris causa filosofických věd. Slavnostní udílení proběhne v pátek 6.dubna 2018 ve 13.00 hodin ve Velké aule Karolina.
LOGO UK.jpg
NOCNI BEH.jpg
OBRAZEK WEB.jpg
Děkanský sportovní den již 19. dubna!
Zveme všechny nadšence na Děkanský sportovní den, který se koná 19. dubna 2018. Čeká Vás den plný sportovních aktivit, "after party" u táboráku, studentské kapely a pro odvážné i noční orientační závod.
OBRAZEK WEB.jpg
Děkanský sportovní den již 19.dubna!
Zveme všechny nadšence na Děkanský sportovní den, který se koná 19. dubna 2018. Čeká Vás den plný sportovních aktivit, "after party" u táboráku, studentské kapely a pro odvážné i noční orientační závod.
Seminář na fakultě: Program H2020 – stáže pro postdoky
Seminář je určen pokročilým doktorandům, postdokům i vedoucím výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoky ze zahraničí. Zaměří se na granty Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship i další příležitosti. Akce proběhne 3. 5. 2018 v Knihovně chemie. V případě dostatečného zájmu bude akce zopakována 10. 5. 2018 v angličtině.
JIZERKY.jpg
Vzácné exponáty Mapové sbírky byly zapsány do registru Memory of World UNESCO
Mezinárodní poradní výbor (IAC) programu UNESCO Paměť světa (MoW) doporučil zápis 78 nových nominací z původně navržených 130 do mezinárodního rejstříku Paměť světa. Mezi úspěšnými návrhy byly i unikátní renesanční mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Národního muzea výtvarných umění (National Museum of Fine Arts) ve Vallettě. Slavnostní předání certifikátů proběhlo 5. dubna 2018 na Ministerstvu kultury ČR.
mapa_oříz.jpg
Již 8.ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky byl vyhlášen
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila již 8. ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Zapojit se může každý, kdo zašle jakékoliv snímky s libovolným tématem z Jizerských hor. Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 1.6.2018.
DIALOG.jpg
Nabídka dlouhodobé stáže v rámci projektu Adopcí - podpory na dálku
V rámci této stáže s předpokládaným nástupem v průběhu dubna 2018 nabízí Centrum Dialog, o.p.s. jedinečnou možnost ucházet se v budoucnu o placenou pozici koordinátora projektu Adopcí, a to v prostřednictvím zkráceného výběrového řízení. Hlaste se do 14.4.2018-
Krátký a anonymní dotazník mapující informovanost a zkušenost studentů s drogami.
Katedra farmacie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v rámci dlouholetého výzkumu zabývá novými syntetickými drogami ze skupiny cathinonů. Zajímá ji rozsah informovanosti a zkušenosti studentů s drogami.
Univerzita Karlova udělila ceny svým významným vědeckým osobnostem
Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými jsou i významné vědecké osobnosti naší fakulty, kolektiv autorů pod vedením Mgr. Roberta Černého, Ph.D., laureáti Ceny Bedřicha Hrozného a prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. a prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., držitelé výzkumné podpory Donatio Universitas Carolinae.
kolektiv autoru.jpeg
stiborova.jpeg
tachezy.jpeg
101.jpeg
prednasky net I.jpg
prednasky net II.jpg
prednasky net.png
URBEX.jpg
LOGO.jpg
LOGO.jpg
Přednáška Opuštěná místa v Čechách i zahraničí a Urbex
Přednáška z cyklu Přednášky.net je zaměřena na opuštěná místa, budovy a komplexy v Čechách a zahraničí. Veškerá místa, která na přednášce uvidíte, jsou pečlivě vybrána. Dozvíte se o jejich historii i současném stavu. Přednáška se koná 17. 4. od 18:10 ve Velké geologické posluchárně na Albertově. Vstup zdarma.
URBEX.jpg
american term.jpg
Zveme vás na konferenci Americký semestr 1994 - 2018
Konference, věnovaná čtvrtstoletí geografické spolupráce mezi Darmouth College a Přírodovědeckou fakultou UK, za účasti Dr. Lee Schwartze, nejvýše postaveného geografa v americké administrativě a prof. Marie Price, prezidentky americké geografické společnosti, se koná ve čtvrtek 3.5. od 13:00 do 17:00 na Albertově 6, Praha 2. Konference proběhne v angličtině bez překladu tlumočníka.
25.jpg
hrdličkovo muzeum.jpg
Výstava Phantom Models IV v Hrdličkově muzeu člověka
Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK Vás srdečně zve na vernisáž v pořadí již třetí výstavy z cyklu site-specifických temporálních výstav s názvem Phantom Models IV. Slavnostní zahájení výstavy se koná 23. 4. v 18.00 hod., Viničná 7, Praha 2. Výstava potrvá do 26. 6. 2018.
hrdličkovo muzeum I.jpg
hrdličkovo muzeum I.jpg
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018
Byla otevřena výzva k předkládání projektů na individuální pobyty výzkumníků spojené s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships. Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 12. 9. 2018.
Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships
Akce proběhne 22. až 23. května 2018 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6) a je určena pouze pro výzkumníky, kteří budou podávat projektový návrh do aktuální výzvy s uzávěrkou 12. 9. 2018 a jsou již domluveni s potenciální hostitelskou institucí. Tyto granty financují postdoktorské stáže (1-2 roky) v jiné zemi, než kde výzkumník dosud pracoval nebo studoval.
CZV.jpg
Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů jsou za dveřmi
Historické prostory pražského Karolina budou v sobotu 21. dubna hostit další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Obě akce jsou koncipovány jako setkání pro všechny od 3 do 99 let. V rámci festivalu budou představeny fakultní a celouniverzitní aktivity nejen pro absolventy a připraven je rovněž bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie.
karolinum WEB.jpg
konference didaktika platba.jpg
didaktika prirodnich ved.jpg
Nenechte si ujít Mezinárodní konferenci didaktiky přírodních věd DidSci+ 2018
Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci didaktiky přírodních věd "Aktuální otázky a jejich řešení - DidSci +2018 (Conference on Research in Didactics of the Sciences), která se koná 25. - 27. června 2018 v hotelu Globus v Praze. Přihlášky do 31. 5. 2018.
didaktika prirodnich ved logo.jpg
logo strom.jpg
science slam.jpg
Buď víc než student, víc než vědec. Zapoj se do Science slam!
Univerzita Karlova se i letos zapojila do projektu Science Slam. Jedná se o netradiční formu popularizace vědy a výzkumu, kdy mladí vědci prostřednictvím krátkého humorného stand up výstupu představují publiku své vědecké a výzkumné projekty. 1.workshop proběhne již 25.dubna!
gr2704_obalka.jpg
Nové číslo Geografických rozhledů je na světě
Čtvrté číslo 27. ročníku Geografických rozhledů přibližuje principy fungování globálních systémů různého charakteru a jejich dopady.
LOGO.jpg
Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Mezi laureáty jsou i studenti naší fakulty. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů, obdrželi Mgr. Filip Horký a Bc. Jiří-Jakub Zevl. Bolzanovu cenu, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, získal za svou disertační práci RNDr. Miroslav Položij, Ph.D. Mimořádná cena rektora pak byla udělena Bc. Tereze Kmochové a Mgr. Martinu Minaříkovi, Ph.D.
pecet.jpg
Pozvánka_školení_Turnitin_2018.docx
5. ročník Frankfurt Summer School
Již po páté proběhne letní škola na Goethe University ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN). Program věnovaný přírodním vědám bude letos zastřešen tématem »BIODIVERSITY AND GLOBAL CHANGE«. Přednášející jsou pedagogové a špičkoví vědci z Goethe Uni a Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre. Kromě přednášek budou náplní školy praktické kurzy zaměřené na makroevoluci a modelování, fylogenetické studie, morfometriku a statistiku. 16. 7. - 10. 8. 2018
Flyer_Frankfurt Summer School_2018-1_oříz.jpg
5. ročník Frankfurt Summer School
Již po páté proběhne letní škola na Goethe University ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN). Program věnovaný přírodním vědám bude letos zastřešen tématem »BIODIVERSITY AND GLOBAL CHANGE«. Přednášející jsou pedagogové a špičkoví vědci z Goethe Uni a Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre. Kromě přednášek budou náplní školy praktické kurzy zaměřené na makroevoluci a modelování, fylogenetické studie, morfometriku a statistiku. 16. 7. - 10. 8. 2018
BRIGADA SUMAVA.jpg
BRIGADA SUMAVA I.jpg
CHKO Šumava hledá brigádníky do lesa!
CHKO Šumava hledá zájemce, kteří se nebojí práce v náročném terénu a za každého počasí.
Projekt CONSPIRO řeší kvalitu ovzduší v topné sezóně
Tým dr. Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí z naší fakulty je jedním z koordinátorů projektu CONSPIRO, který sdružuje odborníky ze 14 evropských zemí. Projekt má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší, znečištěného v malých sídlech během zimní topné sezóny.
vzducholoď_2_foo_Petr Jan Juračka_oříz.jpg
Nepřehlédněte nabídku studijních a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách
Nabídka se týká studijních a výzkumných pobytů na partnerských zahraničních univerzitách v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Japonsku a Singapuru a Jižní Americe, a to pro zimní semestr 2018/2019. Přihlášky do 5.5.2018
Klastrové sloučeniny boru pro nanochemii
Intenzivní zájem docenta Pavla Matějíčka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK o sloučeniny boru, borany, vyústil nedávno v zajímavý úspěch. Respektovaný chemický časopis Langmuir jej požádal o přehledový článek, který reviduje více než desetiletou práci jeho a týmu kolegů ze skupiny Soft Matter. Článek se dostal na obálku časopisu a v online verzi patří od uveřejnění v listopadu 2017 k nejčtenějším článkům časopisu vůbec.
prfuk-bg-otvirak-019.jpg
1_oříz.jpg
genius loci 3_mensi.jpg
Další premiéra divadla HAMBA: Genius Loci
Jeden hotel, záhadná smrt, vyšetřující s neortodoxními metodami. A více než neobvyklí podezřelí. Divadelní spolek Hamba přichází s novou hrou od Vojtěcha Kynčla, autora komorního sci-fi Ke hvězdám a temné pohádky O drakovi z Hromové hory. Představení se odehraje ve Velké geologické posluchárně (Albertov 6) a to hned dvakrát, 14. května od 19h a 18. května od 18h. Pro lepší zážitek doporučujeme čelovku nebo baterku s sebou.
genius loci 3_mensi_oříz.jpg
Další premiéra divadla HAMBA: Genius Loci
Jeden hotel, záhadná smrt, vyšetřující s neortodoxními metodami. A více než neobvyklí podezřelí. Divadelní spolek Hamba přichází s novou hrou od Vojtěcha Kynčla, autora komorního sci-fi Ke hvězdám a temné pohádky O drakovi z Hromové hory. Představení se odehraje ve Velké geologické posluchárně (Albertov 6) a to hned dvakrát, 14. května od 19h a 18. května od 18h. Pro lepší zážitek doporučujeme čelovku nebo baterku s sebou.
Promítání filmu "Putinovy děti"
Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v budově Albertov 6 (učebna Věž) druhé promítání dokumentárního filmu v rámci projektu Jeden svět na geografii. Můžete se těšit na film Putinovy "Děti 404" s odborným komentářem Michala Pitoňáka. Začínáme v 18:30. Vstup volný.
Pražské geotechnické dny 2018
Již tradiční Pražské geotechnické dny proběhnou letos mimořádně ve dvou dnech. Ve čtvrtek 17.5. Vás zveme na přednášku "Landfills I have known: the Good, the Bad & the Ugly" na PřF UK, Albertov 6, v pondělí 21.5. pak na 26. Prague Geotechnical Lecture - "Environmental Geotechnics: Looking back, Looking forward" do sídla AV ČR, Národní 3, Praha 1, obě pod vedením prof. R.Kerryho Rowea, Queen´s University, Canada.
GEOTECHNICKE DNY.jpg
GEOTECHNICKE DNY I.jpg
GEOTECH LOGO.jpg
V3 - plakát final 96.jpg
Nenechte si ujít 3. ročník charitativního běžeckého závodu Vinohradská Trojka
Studentský spolek Trimed z 3. lékařské fakulty Vás zve na 3. ročník charitativního běžeckého závodu Vinohradská Trojka areálem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Státního zdravotnického ústavu, který se koná 17.5. v 17:30.
Workshop pro žadatele o ERC granty
Akce proběhne 11. – 12. 6. 2018 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6) a je určena pro výzkumníky, kteří se plánují ucházet o grant European Research Council: ERC Starting grant v říjnu 2018 nebo o ERC Consolidator grant v únoru 2019. ERC granty jsou udělovány až na 5 let a financují výzkumné projekty směřující za hranice poznání v daném oboru.
EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation – NELZE podávat přihlášky
NĚNÍ MOŽNÉ, aby se výzkumníci z Přírodovědecké fakulty zapojovali do žádostí podávaných do výzvy Common Challenges – Shared Solutions (Call no. 2018-01).
Knihovna chemie hledá kolegu/kolegyni
Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledá vhodného kandidáta/ kandidátku na pozici informační pracovník/knihovník. Chemický obor výhodou nikoli podmínkou. Nástup 1.9. 2018. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 31.5.2018.
logo gdpr.jpg
kniha gdpr.jpg
hanus.png
fakultni skola.png
golias.png
radon.jpg
hydrogel.jpg
festival vědy.jpg
iupac.jpg
czech tourism.jpg
czech tourism.jpg
pramen radon.jpg
quovadis.png
quovadis I.jpg
quovadis I.jpg
quovadis I.jpg
Ceny Ziva_2018-70.jpg
Ceny časopisu Živa získala řada zástupců naší fakulty
Časopis Živa uděluje ocenění, určená autorům nejlepších článků, od roku 1997. Ve vile Lanna, kde dekorování oceněných tradičně probíhá, bylo ve středu 9. 5. oceněno hned několik zástupců naší fakulty v různých kategoriích. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!
živa.jpg

Akce dokumentů