E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka stipendijních pobytů na německých odborných pracovištích pro rok 2019

Německá spolková nadace pro životní prostředí, DBU, vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy magisterského studia vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. Termín přihlášek je do 1.8.2018.

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele.

Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná stipendijní pobyt 4-týdenním intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a probíhá v malých mezinárodních skupinách v Osnabrücku.

Výše stipendia: 1250 € měsíčně

DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN, i na intenzivní jazykový kurz němčiny v Německu. 

Zahájení stipendia: zpravidla únor

Podmínky, které musí splnit uchazeč o stipendium:

- absolvent VŠ v ČR  státní příslušník ČR
- trvalé bydliště v ČR
-  ​​nadprůměrné závěrečné známky (dobrý až velmi dobrý)
- titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující)
- studium dokončil před méně než 3 roky
- téma, kterému se chce uchazeč v rámci stipendia věnovat, musí být úzce spojeno s životním         prostředím a musí být aktuální z pohledu ČR či celé EU
- alespoň základní znalost německého jazyka, kterou musí prokázat při zahájení stipendia
- podání přihlášky do stipendijního programu v německém nebo anglickém jazyce
- v případě vyzvání ze strany DBU k osobním pohovorům, prezentace tématu v německém nebo     anglickém jazyce
- německý projektový partner nebo hostitelská organizace nemusí být určena v termínu podání     přihlášky, nicméně minimálně k pohovoru je výhodou


Pokud uchazeč tyto podmínky splní, zaregistruje se v elektronickém systému podávání přihlášek a přihlášk zpracuje v tomto systému včetně všech požadovaných příloh

https://www.dbu.de/2587.html


Žádost o stipendium se předkládá do termínu, uvedeném vždy na: https://www.dbu.de/2587.html  a musí kromě vyplněné Online-přihlášky v německém či anglickém jazyce obsahovat i požadované přílohy v češtině a v NJ či AJ (stačí vlastní překlad) :

- návrh odborného záměru, kterým se chce žadatel zabývat v rámci stipendijního pobytu, v členění a rozsahu dle pokynů v On-line přihlášce
- fotografie
- životopis s popisem zájmů a vlastní profesní perspektivy, publikační činnost, výzkumné úkoly, projekty
- dokumenty - doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou práci v ČJ a NJ nebo AJ (může být předložen dodatečně, nejpozději do termínu přijímacího pohovoru)
doporučení školitele nebo nadřízeného v ČJ a NJ nebo AJ

Pokud má uchazeč dotazy nebo potřebuje pomoci, kontaktuje zastoupení DBU v ČR či SR. Před zpracováním přihlášky je vhodná konzultace záměru/projektu na zastoupení DBU v ČR či SR.

Vybraní uchazeči budou DBU písemně pozváni k přijímacímu pohovoru, který se koná na podzim v Praze.

Od žadatelů se vyžaduje alespoň základníznalost německého jazyka a schopnost prezentace projektu v němčině nebo angličtině, komunikace v místě pobytu může být v angličtině. Žádat o stipendium nelze opakovaně.


Aktuální termíny, informace, i formuláře najdete na  https://www.dbu.de/2587.html


V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Za Alumni-Team -  Miroslav Bauer, mail: miroslav.bauer@gmail.com tel. +420 605 147 070
                                 Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com,  tel. +420 603 140 199

 

Publikováno: Středa 16.05.2018 12:35

Akce dokumentů