E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2018

Plakat_Lindahl_A4_9_2018_landscape_final.jpg
lindahl web.jpg
Přednáška nositele Nobelovy ceny prof. Tomase Lindahla
Přirodovědecká fakulta UK a Ústav molekulární genetiky AV ČR vás srdečně zvou na přednášku biochemika, nositele Nobelovy ceny za chemii (2015), profesora Tomase Lindahla, "Projects on Inherited Autoimmunity and Alternative Life Forms", která se koná 16.října ve 14 hod ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.
lindahl web.jpg
AUMANN.jpg
AUMANN I.jpg
AUMANN II.jpg
Veřejná přednáška profesora Roberta J. Aumanna, laureáta Nobelovy ceny za ekonomii
Katedra aplikované matematiky MFF UK, Informatický ústav Univerzity Karlovy a Institut teoretické informatiky (CE-ITI) si vás dovolují pozvat na přednášku držitele Nobelovy ceny za ekonomii (2005) a profesora Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Roberta J. Aumanna, „Strategic information theory“, která se koná v pondělí 8. října 2018 ve 14 hod v refektáři malostranské budovy MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1.
AUMANN I.jpg
quo vadis BATES.jpg
Quo Vadis Chemie: Catalysis: "Awakening Affinities" for Organic Synthesis
Další přednášku z cyklu "Quo Vadis Chemie", Catalysis: "Awakening Affinities" for Organic Synthesis, přednese prof. Roderick W. Bates ( katedra chemie a biochemie, Nanyang Technological University, Singapore). Přednáška proběhne v pondělí 15.10.2018 v posluchárně Ch-2 v 15.00.
bates.png
ILABO.jpg
Navštivte mobilní laboratoř
Společnost ILABO, výhradní zástupce firmy FRITSCH v ČR vás zve k návštěvě mobilní laboratoře FRITSCH. Najdete zde přístroje pro drcení, mletí a granulometrii. Přineste si vzorky! Drcení, mletí a granulometrii Vám na místě provedeme zdarma a zcela nezávazně. Pouze v Praze, 16.-18.10.2018, od 9.00 do 16.00 (čtvrtek do 12.00), Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7.
tomas lindahl.jpg
Plakat_Lindahl_A4_9_2018_landscape_final_web.jpg
Konference a vernisáž výstavy map „100 let proměn hranic našich regionů“
V rámci oslav výročí 100 let od vzniku Československa připravilo Ministerstvo vnitra odbornou konferenci na téma „100 let proměn hranic našich regionů“ a tématicky související výstavu map. Konference se uskuteční dne 17. října 2018 od 9:00 do 12:30 v sále zastupitelstva v budově Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí na Praze 1. Vernisáž výstavy map se koná dne 17. října 2018 od 13:00 do cca 16:00 v prostorách Křižovnické chodby Národní knihovny České republiky v budově Klementina.
historc.jpg
VEDA JE KRASNA OTVIRAK.jpg
Věda je krásná 2018 finišuje
Registrace příspěvků byla prodloužena do neděle 4.11. Tak neváhejte a určitě se o svá díla podělte s ostatními! Vítěze jednotlivých kategorií budeme znát nejpozději 25.11.2018. A rozhodně nepřijdou zkrátka!
UZOVKA.jpg
SPORTOVNI DEN I.jpg
SPORTOVNI DEN II.jpg
XIII. Geografický sportovní den
Zveme všechny zájemce z řad studentů i zaměstnanců na Geografický sportovní den, který pro vás připravila katedra tělesné výchovy. Ve čtvrtek 18. října 2018 je pro vás otevřeno hned několik sportovišť a od 16.00 se pak bude konat společné posezení na albertovských kurtech. Těšíme se na vás!
SPORTOVNI DEN I.jpg
gr2801_obalka.jpg
Vyšlo nové číslo Geografických rozhledů
Je říjen 2018, měsíc oslav výročí vzniku Československa. Právě 100 let republiky je také klíčovým tématem pro první číslo 28. ročníku Geografických rozhledů.
GR.jpg
Dny otevřených dveří 2018
V pátek a letos nově i v sobotu 19. a 20. ledna 2018 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Zváni jsou všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.
PROJEKT KAMPUS.jpg
II. prezentace projektové dokumentace "Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum"
Univerzita Karlova srdečně zve akademickou veřejnost a všechny další zájemce na prezentaci projektu Kampus Albertov ve fázi dokumentace pro územní řízení, která se koná ve středu 7.11. 2018 od 14.30 v Purkyňově ústavu na Albertově 4, Praha 2.
projekt kampus I.jpg
TROFEJ.jpg
Vernisáž výstavy Trofej v Hrdličkově muzeu člověka
Srdečně vás zveme na vernisáž čtvrté výstavy z cyklu site-specifických temporálních výstav s názvem TROFEJ. Tato výstava vznikla ve spolupráci s výtvarníkem Štěpánem Růžičkou a bude slavnostně zahájena v pondělí 22.10. v 18.00 v Hrdličkově muzeu člověka, Viničná 7, Praha 2. Výstava potrvá do 18.1.2019.
TROFEJ I.jpg
mezinárodní den archeologie.jpg
Oslavte s námi archeologii
Každoročně třetí sobotu v říjnu nabízejí archeologické organizace po celém světě pestrý program pro všechny zájemce o tuto dobrodružnou vědu. Připojte se k oslavám Mezinárodního dne archeologie a navštivte 20. října 2018 stánek Hrdličkova muzea v areálu pražského Karolina.
mezinarodni den archeologie.jpg
Borealis Student Innovation Award 2019.pdf
obrazek.jpg
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ.jpg
Senátní volby 2018
Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 probíhají volby do Akademického senátu UK pro volební období 2019 - 2022 a volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2019 - 2021. Volit můžete prostřednictvím aplikace, přístupné po rozkliknutí této aktuality.
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ.jpg
Projekt MiCoBion zahájil svou činnost
V září odstartoval prestižní projekt MiCoBion, podpořený programem "Twinning - Spreading Excellence and Widening Participation, Horizon 2020", který koordinuje Přírodovědecká fakulta UK (prof. Jan Tachezy, katedra Parazitologie - BIOCEV). Hlavním cílem projektu je posílit vědeckou excelenci a inovační kapacitu laboratoří PřF UK prostřednictvím spolupráce se špičkovými partnery – Katolickou univerzitou v Lovani (KUL), Evropskou laboratoři molekulární biologie (EMBL) a Institutem Jacques Monod (Paris Diderot University) v oblasti komplexního molekulárního profilování biologických systémů (mikrobiomů), které budou směřovat k inovativní výzkumu mikrobiálních komunit a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.
micobion.jpg
flag_yellow_high.jpg
BIOCEV LOGA WEB.jpg
WERNER SIEMENS.jpg
21. ročník Ceny Wernera von Siemense
Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek.Siemens přichází se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 25. listopadu 2018.
biocev.gif
pečet k biocevu.jpg
pečet k biocevu.jpg
pečet k biocevu.jpg
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ I.jpg
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ I.jpg
Bahňáci jako indikátor klimatické změny
Čerstvý absolvent doktorského studia Vojtěch Kubelka je hlavním autorem článku v časopise Science, který popisuje časoprostorové patrnosti míry predace hnízd bahňáků ve spojitosti s globální klimatickou změnou. Článek šestičlenného mezinárodního týmu byl součástí jeho dizertační práce, obhájené v září na katedře ekologie. Článek byl dokonce vybrán časopisem na obálku čísla!
ERC Consolidator Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny
Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 7. 2. 2019. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do této výzvy, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.
oříz.jpg
KAROLINUM.jpg
Informační den Univerzity Karlovy
Přijďte se s univerzitou seznámit naživo. Představíme Vám všech 17 fakult a můžete se ptát na vše: od přijímaček přes detaily studia až po možnosti uplatnění absolventů. Připraven je i pestrý doprovodný program. Těšíme se na vás v sobotu 10. listopadu 2018 od 9.00 do 16.00 v areálu Albertova, Praha 2.
LOGO UK.jpg
science slam web.jpg
science slam web I.jpg
Věda není věda, zapoj se do Science slam
Science slam je formát, který pomáhá popularizovat vědu a výzkum. Je to netradiční soutěž, při níž mladí vědci formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Soutěží se ve třech kategoriích, a to 10. listopadu na Albertově a 15. listopadu v Karolinu.
logo science slam.jpg
bubnik.jpg
bubnik web.jpg
34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka
Další ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a České asociace univerzitního sportu se letos koná v pondělí 19. listopadu od 18:00 v Plaveckém bazénu SCUK v Hostivaři, Praha 10. Přihlášky do 18. listopadu.
bubnik web.jpg
Listopadové Dny geografie na Albertově
Na pražském Albertově probíhá v týdnu 19. - 23. listopadu již pátý ročník Dnů geografie. Program bude rozmanitý a připravila ho především výzkumná centra geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se geografie a demografie studují jako vědecké obory.
dny geografie58.jpg
EXPERIENTIA.jpg
První start-up grant Nadace Experientia putuje na Přírodovědeckou fakultu
Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě Přírodovědecké fakulty UK. V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.
EXPERIENTIA LOGO NA WEB.jpg
Pilotní provoz modulu Návrhy na vyslání
PALEČEK.jpg
Zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.
Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že 30.10.2018 zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., zakladatel oboru elektrochemie nukleových kyselin, nositel Ceny Česká hlava 2014 a Neuron 2017 a řady mezinárodních ocenění. Rozloučení s profesorem Palečkem se uskuteční 8.listopadu v 11 hod. v Sále konventu Milosrdných bratří v Brně.
palecek I.jpg
micobion I.jpg
Seminář Micobion: Endosymbionts of termite gut flagellates: Examples of convergent evolution
Zveme Vás na další seminář v rámci projektu Micobion: Endosymbionts of termite gut flagellates: Examples of convergent evolution profesora Andrease Brune (Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology, Marburg, Německo), který se koná v úterý 4. prosince 2018 v 16:30 ve Viničné 7, Praha 1.
BIOCEV.jpg
logo micobion a biocev.jpg
Den pro doktorandy
Srdečně Vás zveme na Den pro doktorandy, který se koná 28.listopadu od 9:30 do 19:00 v Modré posluchárně, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1.
Exkurze do vývojových laboratoří BTL Medical Technologies
Jaký software spojuje EKG, člověka a lékaře? Jaký je potřeba hardware a jak má vypadat? Co pojí fyzioterapeuta a informatika? Uvidíte ve vývojových laboratořích BTL Medical Technologies ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 13:00 do 16:00, Evropská 178, Praha 6. Registrace do 22.11. 2018 do 12:00.
SEDMNACTY LISTOPAD.jpg
Uctění památky 17. listopadu na Albertově
Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roku 1939 a 1989. Den boje za demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme i na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici začne program v 11.30 na Albertově projevy akademiků a studentů. Ukončení programu v 19.00.
sedmnacty listopad na web.jpg
sedmnacty listopad na web.jpg
Vynikající reprezentace katedry analytické chemie na 20. studentské vědecké konferenci
Studenti Katedry analytické chemie PřF UK úspěšně reprezentovali naši fakultu na 20. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“, pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 7. listopadu 2018. V sekci „Analytická chemie“ zvítězil Martin Baroch, Michal Zelenský se umístil na třetím a Kristýna Jelšíková na 5. místě. V sekci „Analytické separační metody“ zvítězila Katarina Molnárová. Gratulujeme!
strom.jpg
na web patek I.png
Převratnou metodu českých vědců opublikoval prestižní vědecký časopis Nature Communications
Čeští vědci pod vedením Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Martina Hrubého z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR přišli s převratnou metodou umožňující snadno a levně produkovat ozářené nanodiamanty a jiné materiály využitelné pro vysoce citlivou diagnostiku chorob, včetně nádorových onemocnění. Jejich článek "Jak snadno a levně připravit fluorescenční nanočástice pro medicínu v jaderném reaktoru" nyní publikoval prestižní vědecký časopis Nature Communications. Prvním autorem článku je čerstvý absolvent doktorského studia na PřF UK Jan Havlík.
na web patek III.jpg
Uctění památky 17. listopadu na Albertově
Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roku 1939 a 1989. Den boje za demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme i na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici začne v 11.30 program na Albertově projevy akademiků a studentů. Ukončení programu v 19.00.
Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie si pozvat Vás na vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera. V rámci vernisáže bude prezentován unikátní 3D model rekonstrukce zaniklého Ostrovského kláštera, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších 3D geoinformačních technologií. Prezentace modelu se koná v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v učebně Levá rýsovna, dne 20.11.2018 v 16:30.
klaster111_oříz.jpg
ERC: Národní informační den
Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 27. 11. 2018. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).
Banner_Archa_stinu_a_svetel_10_2018_851x315_final.jpg
Nenechte si ujít promítání filmu Archa světel a stínů
Zveme Vás na promítání celovečerního debutu režiséra Jana Svatoše Archa světel a stínů. Film vůbec poprvé představuje unikátní záběry africké divočiny pořízené ve 20.-30. letech minulého století a zasazuje je do kontextu současné Afriky. Promítání se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 19.00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6. Po skončení projekce diskuse s autorem. Vstup zdarma.
Banner_Archa.jpg

Akce dokumentů