E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2018

Copy of AIESEC Blue Logo (1).png
logo jpg.jpg
logo jpg I.jpg
BAYER_LOGOANIMATION kurz ohne MS 30fps 1080p_00102.png
Career_logo_zlute_2018_iCS6-01.jpg
LOGO.jpg
logo coolagent.jpg
logo v jpg.jpg
logo ekosystem jpg.jpg
LOGO ExxonMobil red.png
logo exon jpg.jpg
Zúčastněte se natáčení pořadu Focus Václava Moravce. Hostem bude mimo jiné prof. Bohumír Janský
V úterý 13. března ze Staré čističky odpadních vod v Bubenči vysílá pořad Fokus Václava Moravce. Tématem bude "Voda" a vystoupí v něm mino jiné prof. Bohumír Janský či hydrogeolog a oceánolog Zbyněk Kukal. Pokud máte zájem stát se součásti publika, můžete doplnit své jméno do tabulky, kterou najdete po rozkliknutí aktuality. Produkce ČT se vám následně ozve. Čas je do čtvrtka 1.3. do 12.00.
NEJeures_logo.jpg
g-servis logo jpg.jpg
quinteles.jpeg
spolchemie_logo_standard(1).jpg
logo synlab jpg.jpg
unipetrol logo jpg.jpg
zememericsky ustav logo.jpg
logo ALS web.jpg
logo clovek v tisni.jpg
SEMINÁŘE STUDIUM V ZAHRANIČÍ JPG.jpg
Semináře o studiu v zahraničí
Informační, poradenské a sociální centrum UK pro Vás v letním semestru připravilo cyklus seminářů. Vstup je zdarma, registrace probíhá online, a to na každý seminář zvlášť.
fresenius web.jpg
DIPLOMKY AV JPG.jpg
Nabídka témat diplomových a doktorských prací
Pojďte s námi dělat neviditelnou vědu! Oddělení chemie a fyziky aerosolů, Ústav chemických procesů AV ČR nabízí témata diplomových a doktorských prací.
Nanolive: Zobrazování buněk – soutěž pro studenty o výzkumný pobyt ve Švýcarsku
Hlásit se mohou bakalářští nebo magisterští studenti. Součástí přihlášky musí být mikroskopem pořízený obrázek buňky. Vítěz získá týdenní výzkumnou stáž zahrnující práci s mikroskopem umožňujícím zobrazovat živé buňky ve 3D.
Jak se měnili Evropané v posledních 30 tisících letech?
Doc. Vladimír Sládek z katedry antropologie se společně se svým týmem věnuje analýzám kosterních pozůstatků Evropanů již více než 15 let. Výsledky jeho práce se právě staly součástí významné zahraniční monografie, která právě v těchto dnech vychází v nakladatelství Wiley-Blackewell v New Yorku.
sladek a kol..jpg
01.jpg
02.jpg
05.jpg
09.jpg
15.jpg
17.jpg
Setkání fakultních škol Přírodovědecké fakulty UK
V rámci Dne otevřených dveří PřF UK 2018 se uskutečnilo setkání zástupců fakultních škol, při němž získalo tento titul z rukou děkana PřF UK, prof. Jiřího Zimy šest nových škol. Součástí setkání bylo představení stávajících i nových podmínek spolupráce a výhod pro fakultní školy, novinek i nabídky jednotlivých sekcí pro školy a učitele.
V Mapové sbírce PřF UK byla uvedena do oběhu pamětní stříbrná mince ČNB
Rok 2018 je rokem 500. výročí vzniku nejstaršího kartografického zobrazení Čech, Klaudyánovy mapy. Za účasti děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy, ředitelky Mapové sbírky PřF UK dr. Evy Novotné i ředitele peněžní sekce ČNB ing. Josefa Ducháčka byla slavnostním aktem uvedena do oběhu pamětní stříbrná mince, vydaná ČNB při příležitosti tohoto významného kartografického výročí. Aktu se zhostil předseda Evropské numismatické organizace ing. Evžen Škňouřil.
mapa klaud.png
Výstava Mapové sbírky: Mapy obležení
Výstava Mapy obležení / Siege maps byla připravena u příležitosti velkého úspěchu České republiky a Malty v soutěži o zápis do registru Memory of World UNESCO. Soubor čtyř Camociových map, dokumentující bitvu o Maltu v polovině 16. století, byl zapsán koncem roku 2017. Slavnostní předání certifikátů proběhne v dubnu 2018 na Ministerstvu kultury ČR. Již nyní je však v Mapové sbírce PřF UK prezentována výstava Mapy obležení, která objasňuje vznik a obsah map. Výstava potrvá do 15. 5. 2018.
mapy oblezeni_maly.jpg
Pozvánka na seminář "Predátorské časopisy“.
OPV ve spolupráci s Knihovnou chemie zve na další seminář z cyklu „Informační gramotnost pro doktorandy", tentokrát na téma "Predátorské časopisy“.
mexiko today.jpg
MEXICO.jpg
Nenechte si ujít přednášku velvyslankyně Spojených států mexických
Zveme Vás na přednášku J.E. Leonory Ruedy Gutiérrez "Mexico today", která se koná ve středu 7.3. 2018 ve 14.50 hod v posluchárně Věž na Albertově 6.
Nová kniha: O parazitech a lidech
Paraziti jsou tvorové fascinující – na jedné straně svou schopností ubližovat, na druhé straně svou všestranností a vynalézavostí, která nám dokáže prozradit mnoho o povaze živého světa. O dechberoucím světě parazitů, jejich místě v přírodě i jejich vztazích s lidmi právě vychází populárně-naučná kniha, jejíž autorský kolektiv má těžiště na naší katedře parazitologie.
O_parazitech_lidech_maly.jpg
Seminář informační zdroje (1).png
Jak napsat a obhájit bakalářskou (diplomovou) práci?
Seminář pořádá Knihovna chemie PřF UK. Jednotlivé části se uskuteční 10., 17., 24. dubna mezi 9.50 - 11.20. Nutná registrace na mailu: knihchem.info@natur.cuni.cz.
Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Akce proběhne 21. 3. 2018 v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) a proběhne v angličtině. Vystoupí zde například zástupce Evropské komise nebo čeští řešitelé MSCA projektů. Mezi granty MSCA patří například „Individual Fellowships“ pro postdoky nebo „Innovative Training Networks“ pro doktorandy.
mandela I.jpg
mandela II.jpg
mandela.jpg
Nenechte si ujít již 10. ročník studentské soutěže „Nelson Mandela World Human Rights Moot Court“
Do soutěže se mohou zapojit studenti všech vysokých škol. Soutěžící týmy se utkají nad aktuálními tématy z oblasti lidských práv. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 16. dubna 2018.
nastartujte svou pamet.jpg
Nastartujte svou paměť
Nenechte si ujít semínář "Nastartujte svou paměť", který se koná 12.března 2018 od 16.00 v Coworking a vzdělávacím centru, Sněmovní 17, Praha 1. Vstup volný.
LERU Doctoral Summer School 2018
Akce proběhne 9. – 13. 7. 2018 na KU Leuven a bude zaměřena na důležitost interdisciplinární spolupráce ve výzkumu a v řešení problémů, kterým současná společnost čelí. Bude vybrán jeden účastník za Univerzitu Karlovu (jeho náklady na účast budou hrazeny). Zájemci se mohou hlásit do 31. 3. 2018.
Křest knihy "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" proběhl ve skleníku Botanické zahrady
Knihu "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" právě vydalo nakladatelství Národní archiv. A jelikož je hlavním tématem knihy právě naše Botanická zahrada (byť nejen ve své současné lokaci), byla tato publikace pokřtěna právě u nás. Slavnostního aktu, který proběhl 1.3., se účastnila řada význačných hostí včetně děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy.
unizahrady_oříz.jpg
Kurz CŽV „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ umožní získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
Absolventi získají osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle ustanovení § 51 a § 52 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Přihlášky bude možno podat cca za 14 dní (konec března). Více informací sdělíme spolu s informací o otevření možnosti se hlásit na daný kurz.
Přírodověda populárně hledá šéfredaktora
Baví vás popularizace vědy a chcete své zkušenosti s ní využít? Popularizační rubrika webu PřF UK hledá nového šéfredaktora či šéfredaktorku z řad svých studentů. Hlásit se můžete do neděle 18. března včetně.
Výstražná stávka studentů #VyjdiVen
Studentská komora Akademického senátu PřF UK se aktivně připojila k výstražné stávce studentů #VyjdiVen plánovanou na 15. 3. 2018 od 12:00 a vyzývá studenty fakulty, aby se zapojili do této stávky. Současně studenti oslovili prostřednictvím děkana a jeho kolegia i pedagogy a pozvali je k spoluúčasti na této akci. Podle ohlasů na zveřejnění pozvánky se za hodinu přihlásilo k účasti více než 150 studentů a dalších členů akademické obce fakulty.
Vyjdi ven_II.jpg
Prof. Bohumír Janský v pořadu Fokus Václava Moravce
Kdy se lidstvo ocitne na suchu? Čekají svět boje o vodu? Jak s vodou zacházíme a jak si jí vážíme? Přímý přenos ze Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Pozvání přijali mimo jiné hydrolog Bohumír Janský, dálková plavkyně Yvetta Hlaváčová Tulip, oceánolog Zdeněk Kukal, klimatolog Alexander Ač nebo egyptolog Miroslav Bárta.
jansky251694_21.png
Pozvání na největší studentskou prezentaci projektů ve střední Evropě
Zveme Vás na největší festival mládežnických projektů a startupů ve střední Evropě, který se koná 16. května 2018 na Brněnském výstavišti. Akce je určená zejména pro studenty všech škol, výchovné pracovníky středisek volného času a kreativní pedagogy, ale vítáni jsou všichni nadšenci technologií, neformálního vzdělávání a světa startupů.
CENA CRYTUR.jpg
Nepřehlédněte soutěž o Cenu CRYTUR 2018
Cena CRYTUR 2018 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.
České hlavičky: projekt určený nadaným středoškokolákům
Navštěvuje vaši laboratoř středoškolák, který zde pracuje na projektu pro SOČ či některou z oborových olympiád? Přihlaste jeho projekt do České hlavičky! Uzávěrka příjmu nominací je 30. června 2018.
Kurz CŽV „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ umožní získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz. Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením. Přihlášení je možno do 20.5. 2018.
kříž červený.jpg
Univerzitní workshop pro žadatele o Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
Stále je možné se hlásit na workshop pořádaný 25. 4. 2018 v Karolinu. Je určen pro výzkumníky, kteří budou podávat projektový návrh do aktuální výzvy s uzávěrkou 12. 9. 2018. Tyto granty financují postdoktorské stáže (1-2 roky) v jiné zemi, než kde výzkumník dosud pracoval nebo studoval.
americký semestr.jpg
Jubilejní 25.ročník Amerického semestru byl zahájen
Ve středu 28. března 2018 proběhlo na Albertově zahájení jubilejního 25. ročníku tzv. Amerického semestru – programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA).
25 am.jpg
karolinum II.jpg
Univerzita Karlova otevře své sídlo veřejnosti
Univerzita Karlova otevře v sobotu 7. dubna své historické sídlo Karolinum veřejnosti. Připomene si tak 670 let od svého založení. Pro návštěvníky je připravena prohlídková trasa s řadou zajímavostí a výstava univerzitních insignií. Areál Karolina bude otevřen mezi 10 - 17 hodinou.
karolinum WEB.jpg
Book_Cover2.jpg
Křest knihy “Hodnocení stavu smrkových porostů”
Dne 26.3. proběhl na Katedře experimentální biologie rostlin ve Viničné 5 křest odborné publikace zaměřené na hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů různými metodami spolu s uvedenými případovými studiemi z Krušných hor v letech 1998 - 2013. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada hostů z fakulty včetně proděkanů PřF UK – Dr. Aleše Soukupa, doc. Martina Ouředníčka a prof. Petra Horáka, kteří knihu pokřtili.
Book_Cover23.jpg
Sociální geografka Dana Fialová v České televizi
Jaro je konečně tu a s ním i začátek chalupářské sezóny. O českém chalupaření a chataření hovořila ve Studiu 6 České televize sociální geografka Dana Fialová.
fialová_čt_s6_oříz.png
CV HEUER.jpg
CV LEVY.jpg
Pozvánka na slavnostní udělení čestných vědeckých hodností doctor honoris causa
Čestné vědecké hodnosti převezmou Prof. Rolf-Dieter Heuer, PhD., doctor honoris causa fyzikálních věd a Prof. Thomas Evan Levy, doctor honoris causa filosofických věd. Slavnostní udílení proběhne v pátek 6.dubna 2018 ve 13.00 hodin ve Velké aule Karolina.
LOGO UK.jpg
NOCNI BEH.jpg
OBRAZEK WEB.jpg
Děkanský sportovní den již 19. dubna!
Zveme všechny nadšence na Děkanský sportovní den, který se koná 19. dubna 2018. Čeká Vás den plný sportovních aktivit, "after party" u táboráku, studentské kapely a pro odvážné i noční orientační závod.
OBRAZEK WEB.jpg
Seminář na fakultě: Program H2020 – stáže pro postdoky
Seminář je určen pokročilým doktorandům, postdokům i vedoucím výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoky ze zahraničí. Zaměří se na granty Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship i další příležitosti. Akce proběhne 3. 5. 2018 v Knihovně chemie. V případě dostatečného zájmu bude akce zopakována 10. 5. 2018 v angličtině.
JIZERKY.jpg
Vzácné exponáty Mapové sbírky byly zapsány do registru Memory of World UNESCO
Mezinárodní poradní výbor (IAC) programu UNESCO Paměť světa (MoW) doporučil zápis 78 nových nominací z původně navržených 130 do mezinárodního rejstříku Paměť světa. Mezi úspěšnými návrhy byly i unikátní renesanční mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Národního muzea výtvarných umění (National Museum of Fine Arts) ve Vallettě. Slavnostní předání certifikátů proběhlo 5. dubna 2018 na Ministerstvu kultury ČR.
mapa_oříz.jpg
Již 8.ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky byl vyhlášen
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila již 8. ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Zapojit se může každý, kdo zašle jakékoliv snímky s libovolným tématem z Jizerských hor. Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 1.6.2018.
DIALOG.jpg
Nabídka dlouhodobé stáže v rámci projektu Adopcí - podpory na dálku
V rámci této stáže s předpokládaným nástupem v průběhu dubna 2018 nabízí Centrum Dialog, o.p.s. jedinečnou možnost ucházet se v budoucnu o placenou pozici koordinátora projektu Adopcí, a to v prostřednictvím zkráceného výběrového řízení. Hlaste se do 14.4.2018-
Krátký a anonymní dotazník mapující informovanost a zkušenost studentů s drogami.
Katedra farmacie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v rámci dlouholetého výzkumu zabývá novými syntetickými drogami ze skupiny cathinonů. Zajímá ji rozsah informovanosti a zkušenosti studentů s drogami.
Univerzita Karlova udělila ceny svým významným vědeckým osobnostem
Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými jsou i významné vědecké osobnosti naší fakulty, kolektiv autorů pod vedením Mgr. Roberta Černého, Ph.D., laureáti Ceny Bedřicha Hrozného a prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. a prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., držitelé výzkumné podpory Donatio Universitas Carolinae.
kolektiv autoru.jpeg

Akce dokumentů