E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2018

Projekt MiCoBion zahájil svou činnost
V září odstartoval prestižní projekt MiCoBion, podpořený programem "Twinning - Spreading Excellence and Widening Participation, Horizon 2020", který koordinuje Přírodovědecká fakulta UK (prof. Jan Tachezy, katedra Parazitologie - BIOCEV). Hlavním cílem projektu je posílit vědeckou excelenci a inovační kapacitu laboratoří PřF UK prostřednictvím spolupráce se špičkovými partnery – Katolickou univerzitou v Lovani (KUL), Evropskou laboratoři molekulární biologie (EMBL) a Institutem Jacques Monod (Paris Diderot University) v oblasti komplexního molekulárního profilování biologických systémů (mikrobiomů), které budou směřovat k inovativní výzkumu mikrobiálních komunit a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.
micobion.jpg
flag_yellow_high.jpg
BIOCEV LOGA WEB.jpg
WERNER SIEMENS.jpg
21. ročník Ceny Wernera von Siemense
Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek.Siemens přichází se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 25. listopadu 2018.
biocev.gif
pečet k biocevu.jpg
pečet k biocevu.jpg
pečet k biocevu.jpg
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ I.jpg
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ I.jpg
Bahňáci jako indikátor klimatické změny
Čerstvý absolvent doktorského studia Vojtěch Kubelka je hlavním autorem článku v časopise Science, který popisuje časoprostorové patrnosti míry predace hnízd bahňáků ve spojitosti s globální klimatickou změnou. Článek šestičlenného mezinárodního týmu byl součástí jeho dizertační práce, obhájené v září na katedře ekologie. Článek byl dokonce vybrán časopisem na obálku čísla!
ERC Consolidator Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny
Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 7. 2. 2019. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do této výzvy, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.
oříz.jpg
KAROLINUM.jpg
Informační den Univerzity Karlovy
Přijďte se s univerzitou seznámit naživo. Představíme Vám všech 17 fakult a můžete se ptát na vše: od přijímaček přes detaily studia až po možnosti uplatnění absolventů. Připraven je i pestrý doprovodný program. Těšíme se na vás v sobotu 10. listopadu 2018 od 9.00 do 16.00 v areálu Albertova, Praha 2.
LOGO UK.jpg
science slam web.jpg
science slam web I.jpg
Věda není věda, zapoj se do Science slam
Science slam je formát, který pomáhá popularizovat vědu a výzkum. Je to netradiční soutěž, při níž mladí vědci formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Soutěží se ve třech kategoriích, a to 10. listopadu na Albertově a 15. listopadu v Karolinu.
logo science slam.jpg
bubnik.jpg
bubnik web.jpg
34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka
Další ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a České asociace univerzitního sportu se letos koná v pondělí 19. listopadu od 18:00 v Plaveckém bazénu SCUK v Hostivaři, Praha 10. Přihlášky do 18. listopadu.
bubnik web.jpg
Listopadové Dny geografie na Albertově
Na pražském Albertově probíhá v týdnu 19. - 23. listopadu již pátý ročník Dnů geografie. Program bude rozmanitý a připravila ho především výzkumná centra geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se geografie a demografie studují jako vědecké obory.
dny geografie58.jpg
VEDA JE KRASNA web.jpg
Poslední výzva pro registraci příspěvků do soutěže Věda je krásná!
Registrace do soutěže Věda je krásná vrcholí! Pro ty, kteří doteď váhali, prodlužujeme termín do neděle 4.11. Určitě bude škoda, když zrovna Vy svoji dílo nepřihlásíte.
EXPERIENTIA.jpg
První start-up grant Nadace Experientia putuje na Přírodovědeckou fakultu
Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě Přírodovědecké fakulty UK. V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.
EXPERIENTIA LOGO NA WEB.jpg
Pilotní provoz modulu Návrhy na vyslání
Univerzitní kurz: Vedení pracovního týmu
Proběhne 4. prosince 2018 v Karolinu. Kurz seznámí vedoucí týmů se způsoby vedení týmových spolupracovníků, metodami tvorby týmů a využívání technik řízení týmové práce.
PALEČEK.jpg
Zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.
Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že 30.10.2018 zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., zakladatel oboru elektrochemie nukleových kyselin, nositel Ceny Česká hlava 2014 a Neuron 2017 a řady mezinárodních ocenění. Rozloučení s profesorem Palečkem se uskuteční 8.listopadu v 11 hod. v Sále konventu Milosrdných bratří v Brně.
palecek I.jpg
Zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.
Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že 30.10.2018 zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., zakladatel oboru elektrochemie nukleových kyselin, nositel Ceny Česká hlava 2014 a Neuron 2017 a řady mezinárodních ocenění. Rozloučení s profesorem Palečkem se uskuteční 8.listopadu v 11 hod. v Sále konventu Milosrdných bratří v Brně.
micobion I.jpg
Seminář Micobion: Endosymbionts of termite gut flagellates: Examples of convergent evolution
Zveme Vás na další seminář v rámci projektu Micobion: Endosymbionts of termite gut flagellates: Examples of convergent evolution profesora Andrease Brune (Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology, Marburg, Německo), který se koná v úterý 4. prosince 2018 v 16:30 ve Viničné 7, Praha 1.
BIOCEV.jpg
logo micobion a biocev.jpg
Den pro doktorandy
Srdečně Vás zveme na Den pro doktorandy, který se koná 28.listopadu od 9:30 do 19:00 v Modré posluchárně, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1.
Exkurze do vývojových laboratoří BTL Medical Technologies
Jaký software spojuje EKG, člověka a lékaře? Jaký je potřeba hardware a jak má vypadat? Co pojí fyzioterapeuta a informatika? Uvidíte ve vývojových laboratořích BTL Medical Technologies ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 13:00 do 16:00, Evropská 178, Praha 6. Registrace do 22.11. 2018 do 12:00.
SEDMNACTY LISTOPAD.jpg
Uctění památky 17. listopadu na Albertově
Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roku 1939 a 1989. Den boje za demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme i na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici začne program v 11.30 na Albertově projevy akademiků a studentů. Ukončení programu v 19.00.
sedmnacty listopad na web.jpg
sedmnacty listopad na web.jpg
Vynikající reprezentace katedry analytické chemie na 20. studentské vědecké konferenci
Studenti Katedry analytické chemie PřF UK úspěšně reprezentovali naši fakultu na 20. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“, pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 7. listopadu 2018. V sekci „Analytická chemie“ zvítězil Martin Baroch, Michal Zelenský se umístil na třetím a Kristýna Jelšíková na 5. místě. V sekci „Analytické separační metody“ zvítězila Katarina Molnárová. Gratulujeme!
strom.jpg
na web patek I.png
Převratnou metodu českých vědců opublikoval prestižní vědecký časopis Nature Communications
Čeští vědci pod vedením Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Martina Hrubého z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR přišli s převratnou metodou umožňující snadno a levně produkovat ozářené nanodiamanty a jiné materiály využitelné pro vysoce citlivou diagnostiku chorob, včetně nádorových onemocnění. Jejich článek "Jak snadno a levně připravit fluorescenční nanočástice pro medicínu v jaderném reaktoru" nyní publikoval prestižní vědecký časopis Nature Communications. Prvním autorem článku je čerstvý absolvent doktorského studia na PřF UK Jan Havlík.
na web patek III.jpg
Uctění památky 17. listopadu na Albertově
Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roku 1939 a 1989. Den boje za demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme i na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici začne v 11.30 program na Albertově projevy akademiků a studentů. Ukončení programu v 19.00.
Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie si pozvat Vás na vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera. V rámci vernisáže bude prezentován unikátní 3D model rekonstrukce zaniklého Ostrovského kláštera, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších 3D geoinformačních technologií. Prezentace modelu se koná v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v učebně Levá rýsovna, dne 20.11.2018 v 16:30.
klaster111_oříz.jpg
Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie si pozvat Vás na vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera. V rámci vernisáže bude prezentován unikátní 3D model rekonstrukce zaniklého Ostrovského kláštera, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších 3D geoinformačních technologií. Prezentace modelu se koná v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v učebně Levá rýsovna, dne 20.11.2018 v 16:30.
ERC: Národní informační den
Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 27. 11. 2018. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).
Banner_Archa_stinu_a_svetel_10_2018_851x315_final.jpg
Nenechte si ujít promítání filmu Archa světel a stínů
Zveme Vás na promítání celovečerního debutu režiséra Jana Svatoše Archa světel a stínů. Film vůbec poprvé představuje unikátní záběry africké divočiny pořízené ve 20.-30. letech minulého století a zasazuje je do kontextu současné Afriky. Promítání se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 19.00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6. Po skončení projekce diskuse s autorem. Vstup zdarma.
Banner_Archa.jpg
Univerzitní workshop: Výsledky výzkumu a duševní vlastnictví, open access
Workshop proběhne 29. 11. 2018 v Karolinu. Bude zaměřený na šíření výsledků výzkumu a nakládání s nimi, na duševní vlastnictví a dále na open access. Jazykem workshopu bude angličtina.
archa.png
Promítání filmu "Archa světel a stínů"
Zveme Vás na promítání celovečerního debutu režiséra Jana Svatoše Archa světel a stínů. Film vůbec poprvé představuje unikátní záběry africké divočiny pořízené ve 20. - 30. letech minulého století a zasazuje je do kontextu současné Afriky. Promítání se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 19.00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6. Po skončení projekce diskuse s autorem. Vstup zdarma.
web.jpg
Zapomínáme! v amfiteátru Albertov
Studentská komora Akademického senátu PřFUK Vás srdečně zve na neformální setkání studentských osobností aktivních během sametové revoluce s dnešními studenty. Účast zatím potvrdili: prof. Jan Černý, dr. Neela Winkelmann-Heyrovská, doc. Pavel Stopka, dr. Radan Haluzík, dr. Ondřej Simon a přijde jistě i řada dalších.
Zapomínáme!154545451.jpg
Nabídka k převodu nábytku
Nový web Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Geologické sekce naší fakulty právě spustil nový web. Zájemci na něm naleznou nejen aktuální informace o ústavu, ale studiu na něm, jeho absolventech a také historii.
kras foto.png
Nový web Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Geologické sekce naší fakulty právě spustil nový web. Zájemci na něm naleznou nejen aktuální informace o ústavu, ale studiu na něm, jeho absolventech a také historii.
Demonstrační laboratoř firmy Metrohm na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Dne 13. 11. 2018 podepsali ing. Peter Barath, PhD, ředitel společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., a prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan Přírodovědecké fakulty University Karlovy, smlouvu o zřízení demonstrační laboratoře firmy Metrohm na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
methom.jpeg
Otevíráme nový studijní program reprodukční a vývojová biologie
Od školního roku 2019/2020 se připravuje zahájení nového magisterského studijního programu Reprodukční a vývojová biologie. Čím se tento program liší od ostatních a proč bude zajímavé ho studovat jsme se ptali jeho budoucího garanta doc. Vladimíra Krylova z katedry buněčné biologie.
FOTO I_oříz.jpg
Prezentace nově akreditovaných studijních programů a core facilities mikroskopů
Biologická sekce PřF UK zve všechny zájemce na představení nově akreditovaných magisterských studijních programů Reprodukční a vývojová biologie (RVB) a Evoluční biologie (EB). Při této příležitosti proběhne i představení vybavení core facility mikroskopů. Prezentace proběhne v posluchárně Fotochemie 29.11. od 9.00.
DSC_1595jeh.jpg
PLES UK.jpeg
Reprezentační ples Univerzity Karlovy
Zveme všechny milovníky plesů na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se bude konat dne 25. ledna 2019 od 20.00 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově. Rezervace vstupenek od 19.11. do 29.11.2018.
logo ples uk.jpg
Reprezentační ples Univerzity Karlovy
Zveme všechny milovníky plesů na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se bude konat dne 25. ledna 2019 od 20.00 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově. Rezervace vstupenek od 19.11. do 29.11.2018.
genius loci 11. 12. 2018 16x9.jpg
Hamba na PřF UK
Zveme všechny zájemce o dobré divadlo na reprízu, možná poslední, představení Genius loci divadelního souboru Hamba, a to v úterý 11. prosince 2018 v 19:00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2
genius loci logo.jpg
GENIUS LOCI ZS.jpg
Hamba na PřF UK
Zveme všechny zájemce o dobré divadlo na reprízu, možná poslední, představení Genius loci divadelního souboru Hamba, a to v úterý 11. prosince 2018 v 19:00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2
Czexpats In Science: Předvánoční setkání českých vědců žijících v zahraničí
Cílem je setkání vědců napříč kariérním spektrem (od postgraduálních studentů po profesory), kteří působili nebo působí v zahraničí, výměna zkušeností z pobytů na zahraničních institucích a získání informací o návratu do Čech.
Výsledky 34. ročníku memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka
Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK pořádala dne 19. listopadu 2018 tradiční, již 34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., MŠMT a ČAUS. Vítězem se stala štafeta 2. a 3.LF A pod vedením trenérky PaedDr. Květy Skálové. Soutěže se zúčastnilo 168 plavců, kompletní výsledková listina je v aktualitě.
bubnik 154984.png
hovorka.jpg
Inverze dostává prach i do domácností
Zhoršení kvality ovzduší může lokálně nastat i v menších obcích, a to hlavně kvůli topení. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy varují: před znečištěním z komínů dostatečně nechrání ani zavřená okna. Výsledky výzkumu laboratoře pro měření kvality ovzduší představil v hlavní zpravodajské relaci České televize RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. z Ústavu pro životní prostředí.
komin.jpg
Výsledky 34. ročníku memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka
Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK pořádala dne 19. listopadu 2018 tradiční, již 34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., MŠMT a ČAUS. Vítězem se stala štafeta 2. a 3.LF A pod vedením trenérky PaedDr. Květy Skálové. Soutěže se zúčastnilo 168 plavců, kompletní výsledková listina je v aktualitě.
PUDA JPG.jpg
Mezinárodní den půdy na PřF UK
V letošním roce se i Přírodovědecká fakulta zapojí do Mezinárodního dne půdy pod záštitou FAO. V této souvislosti jsme pro Vás připravili promítání a panelovou diskusi, 6.12.2018 v 16:00 na Albertově, od 15:40 bude probíhat komentovaná Poster session. Těšíme se na Vaši účast.
puda web.jpg
Mezinárodní den půdy na PřF UK
V letošním roce se i Přírodovědecká fakulta zapojí do Mezinárodního dne půdy pod záštitou FAO. V této souvislosti jsme pro Vás připravili promítání a panelovou diskusi, 6.12.2018 v 15:40 na Albertově a také Poster session, ve dnech 3.- 7.12. tamtéž. Těšíme se na Vaši účast.
Univerzitní workshop: psaní CV a profilování se na sociálních sítích
Na workshopu se účastníci naučí vyvarovat se častých chyb při sestavování CV, dostane se jim rad ohledně budování „track record“ a správného využívání sociálních sítí.
imnjibelanbbamkl.png

Akce dokumentů