E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva TA ČR, program ÉTA

9. května byla vyhlášena druhá veřejná soutěž v programu ÉTA. Termín pro podávání návrhů do soutěže je 21.června 2018. Hlavní změnou od 1. veřejné soutěže je snížení maximální podpory na projekt na 80% a v případě, že aplikačním garantem bude podnik, musí být uchazečem projektu (tedy být interním aplikačním garantem).

Veškeré informace k soutěži naleznete na https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy nabízí při přípravě projektů do ÉTY následující podporu:

 

1.konzultace k aplikační části žádosti

2.konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví či k rozdělení práv k výsledkům

3.pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem

4.pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)

5.právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry  (např. Letter of Intent, Non-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci)

 

Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT: Ivana Sýkorová (Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 209)

 

POZOR: K této veřejné soutěži budou pro Přírodovědeckou fakultu vyhlášeny závazné interní pokyny – sledujte prosím grantové aktuality nebo fakultní aktuality pro zaměstnance.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Romana Hogenováromana.hogenova@natur.cuni.cz).

Publikováno: Úterý 15.05.2018 15:25

Akce dokumentů