E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny časopisu Živa získala řada zástupců naší fakulty

Časopis Živa uděluje ocenění, určená autorům nejlepších článků, od roku 1997. Ve vile Lanna, kde dekorování oceněných tradičně probíhá, bylo ve středu 9. 5. oceněno hned několik zástupců naší fakulty v různých kategoriích. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

Společná fotografie zástupců redakce časopisu Živa,  oceněných autorů a předávajících na verandě vily Lanna v pražské Bubenči. Foto: Pavlína Jáchimová.   

Za naši fakultu byli oceněni: 


CENA ŽIVY JUNIOR DO 25 LET

Autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let (určující je věk prvního autora článku).

Cenu získal:    Lukáš Janošík

Za článek:       Mech jako potrava – bryofilní askomycety všude kolem nás (Živa 5/2017)

Student bakalářského oboru biologie na PřF UK.


CENA ŽIVY 26 AŽ 30 LET

Autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii 26 až 30 let (určující je věk prvního autora článku).

Cenu získala:  Mgr. Tereza Veselská

Za článek:       Evoluce genomu hub v závislosti na jejich ekologii (Živa 5/2017)

Autorka pracuje v Laboratoři genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub Mikrobiologického ústavu AV ČR a je doktorandkou na katedře botaniky PřF UK.


PURKYŇOVA CENA

Za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ročníku 2017 ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tematický přínos a sdělnost příspěvku. Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace nakladatelství Academia.

Cenu získali:   doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., a Mgr. Zuzana Haňáčková

Za článek:       Endofyty – všudypřítomní kolonizátoři rostlinných pletiv (Živa 5/2017)

 

Ondřej Koukol – katedra botaniky PřF UK

Zuzana Haňáčková – doktorské studium oboru botanika, PřF UK


ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ v letošním roce redakční rada udělila také:

doc. RNDr. Vladimíru Hanákovi, CSc.

za seriál článků: Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 1.–4.

(Živa 2017, 1–4)

Vladimír Hanák pochází ze Znojma. Jeho odborná kariéra je celoživotně
svázána s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Již od nástupu na akademickou dráhu se
na katedře zoologie věnoval především výzkumu savců, zejména pak skupin do té doby v
evropském měřítku zcela opomíjených – hmyzožravců, hlodavců a netopýrů.Stal se přímým učitelem většiny dnešních českých zoologů.


Více se dozvíte na webu časopisu Živa 

 

Publikováno: Pátek 11.05.2018 15:50

Akce dokumentů