E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshop pro žadatele o ERC granty

Akce proběhne 11. – 12. 6. 2018 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6) a je určena pro výzkumníky, kteří se plánují ucházet o grant European Research Council: ERC Starting grant v říjnu 2018 nebo o ERC Consolidator grant v únoru 2019. ERC granty jsou udělovány až na 5 let a financují výzkumné projekty směřující za hranice poznání v daném oboru.

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá Workshop pro žadatele o granty ERC (European Research Council).

Kdy: 11. – 12. 6. 2018
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Informace o akci a odkaz na registraci.
Předběžný program.

Chystáte se podat žádost o ERC grant? Vážně uvažujete o podání žádosti během příštích 1-2 let? Prosím, kontaktujte co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), abyste mohli využít veškerou podporu, která je pro žadatele o ERC granty k dispozici.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

Akce je určena pro výzkumníky, kteří se chystají žádat o:

  • ERC Starting grant v říjnu 2018, (pro výzkumníky 2-7 let po PhD, vztaženo k 1. 1. 2019)
  • ERC Consolidator grant v únoru 2019, (pro výzkumníky 7-12 let po PhD, vztaženo k 1. 1. 2019)
  • v případě zájmu je akce otevřena i žadatelům o ERC Advanced grant (ve výzvě s uzávěrkou v srpnu 2019).

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání následujících materiálů o žadateli a plánovaném projektu:
► Abstrakt projektu (maximálně 2000 znaků včetně mezer)
► CV žadatele (maximálně 2 strany)
► Přehled dosažených výsledků žadatele – Early achievements track-record (maximálně 2 strany)
Vše vypracováno podle pokynů a s využitím templátů ERC (pokyny i templáty jsou ke stažení na stránce akce). Materiály je třeba zaslat do 27. 5. 2018 na dvorakovaz@tc.cz. Zaslané materiály jsou pokládány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude rozhodující pro účast na workshopu, která bude potvrzena nejpozději 7. 6. 2018.
Pokud se chcete workshopu zúčastnit, zaregistrujte se co nejdříve, materiály můžete zaslat později (do 27. 5. 2018).

Workshop je rozdělen na dvě části. 1. část proběhne v termínu 11. – 12. 6. 2018 (viz výše) jako dvoudenní intenzivní trénink ve psaní návrhů ERC projektů. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s řešiteli ERC projektů a hodnotitelem. Druhý den budou mít účastníci workshopu možnost pracovat s podpořeným ERC projektem z oblasti věd o živé přírodě a nebo z oblasti věd společenských (dle volby při registraci na workshop) a vyzkouší si tak roli hodnotitelů, aby měli bližší představu, jaké aspekty je potřeba zdůraznit při psaní reálného návrhu projektu.
2. část workshopu proběhne 21. 9. 2018 v podobě krátkých prezentací záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuse s ostatními účastníky workshopu, zkušenými řešiteli ERC grantů a hodnotiteli z různých vědních oblastí.

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 1,5 milionu EUR (Starting), 2 miliony EUR (Consolidator), 2,5 milionu EUR (Advanced).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do  „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 3. 5. 2018.

Publikováno: Čtvrtek 03.05.2018 11:25

Akce dokumentů