E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Advanced Grants 2018: výzva a interní pokyny

Granty European Research Council (ERC) podporují výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Advanced grants jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor. Uzávěrka je 30.8.2018. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do aktuální výzvy, aby do konce června kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby co nejdříve, nejpozději do konce června 2018 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.

Informace o výzvě a interní pokyny.

About the call and internal guidelines in English.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů.

ERC Advanced Grant může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2,5 milionu EUR (v odůvodněných případech lze získat další příspěvek až 1 milion EUR na „nastartování projektu“ například pokud se Principal Investigator stěhuje ze země mimo Evropu).

Konkurenceschopný uchazeč o ERC Advanced Grant by měl v posledních 10 letech mít minimálně 10 publikací jako hlavní autor v mezinárodních vědeckých časopisech (multidisciplinárních nebo předních v daném oboru), dále například 10 příspěvků jako zvaný řečník na zavedených mezinárodních konferencích, podíl na organizaci 3 zavedených mezinárodních konferencí (jako člen steering / organising committee) a podobně.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
► Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.
► Uvažujete o podání žádosti o ERC grant v horizontu 1-2 let?
     Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu,
     která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 21. 5. 2018.

Publikováno: Pondělí 21.05.2018 10:10

Akce dokumentů