E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Advanced Grants 2018: výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Advanced Grants (ERC AdG). Tyto granty jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Uzávěrka je 30. 8. 2018.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

  1. Co nejdříve, nejpozději do konce června 2018 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.
  2. Do 1. 8. 2018 nahlásili finální název a akronym projektu (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  3. Zajistili, aby do 1. 8. 2018 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
  4. Do 20. 8. 2018 zaslali ke kontrole rozpočet projektu (součást Part B2, Section c. Resources) – tabulku i zdůvodnění (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  5. V projektovém návrhu, který je podáván elektronicky prostřednictvím Participant Portal, uvedli:
    Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
    Main Host Institution Contact: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Participant Portal (Oddělení projektového řízení dodá povinnou přílohu Commitment of the host institution).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny.

ERC Advanced Grant může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2,5 milionu EUR (v odůvodněných případech lze získat další příspěvek až 1 milion EUR na „nastartování projektu“ například pokud se Principal Investigator stěhuje ze země mimo Evropu).

Konkurenceschopný uchazeč o ERC AdG by měl v posledních 10 letech mít minimálně 10 publikací jako hlavní autor v mezinárodních vědeckých časopisech (multidisciplinárních nebo předních v daném oboru), dále například 10 příspěvků jako zvaný řečník na zavedených mezinárodních konferencích, podíl na organizaci 3 zavedených mezinárodních konferencí (jako člen steering / organising committee) a podobně – podrobnosti v pracovním programu, str. 25-27. Pro uchazeče o AdG je také relevantní, zda spolupracují na světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně se podílejí na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (například zda některý jejich bývalý postdok získal ERC Starting nebo Consolidator grant).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do  „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok. (Podrobnosti v pracovním programu, str. 18.)

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC AdG 2017 byla 12,4%.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 21. 5. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 21.05.2018 09:40

Akce dokumentů