E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Americký semestr proběhl letos již po pětadvacáté!

Již 25 let probíhá každoročně na naší fakultě tzv. Americký semestr – program vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College (New Hampshire, USA). Přibližně v polovině programu, 3. a 4. května, proběhla u příležitosti letošního kulatého výročí založení Amerického semestru oslava v podobě odborně-společenského programu pro fakultní i širší veřejnost.

 

Součástí oslav 25. výročí Amerického semestru byly i přednášky významných hostů z USA. Foto: Dana Fialová

 

Meziuniverzitní spolupráce, v rámci níž přijíždí do Prahy každoročně v březnu skupina amerických studentů, vznikla v roce 1994, a to především zásluhou prof. George Demko a jeho českých kolegů, doc. Ivana Bičíka, prof. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky. Hlavním cílem programu je poskytnout americkým studentům ucelený přehled o geografii Česka v kontextu vývoje Evropy a zvláště zemí střední a východní Evropy. V několika ucelených přednáškových blocích doplněných řadou tematicky navazujících exkurzí jsou studenti postupně seznámeni se všemi podstatnými stránkami prostorového a sociálního vývoje Česka, zejména v posledních desetiletích. Studenti tak získávají také základní přehled o české geografii. Po absolvování přehledové zkoušky na konci prvního měsíce programu, na přelomu dubna a května, zpracovávají studenti vlastní individuální nebo skupinové projekty. Kromě studijních aktivit však mají účastníci programu dostatek prostoru také pro poznávání české a středoevropské kultury a navazování odborných i přátelských kontaktů s českými studenty. Celý program se odehrává vždy od konce března do konce května.

 

Americké delegaci se dostalo přijetí u vedení univerzity, prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu prof. Jana Škrhy.  Foto: René Volfík, http://fotovolfik.cz

 

Realizace mezinárodní spolupráce s prestižní americkou univerzitou je také pro českou stranu významným obohacením o nové odborné i lidské zkušenosti, a to nejen pro vyučující, ale rovněž pro bakalářské, magisterské i postgraduální studenty geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou zapojeni do organizace programu. Prostřednictvím společných setkání během exkurzí a dalších součástí programu i během neformálních sportovních či kulturních aktivit mají studenti možnost navázat kontakty s americkými kolegy a v neposlední řadě se i zdokonalit v angličtině. "Musíte milovat věci, které děláte. A to je podle mého názoru hlavní faktor úspěchu našeho společného Amerického semestru. Navzdory tomu, že to je vysoce "institucionalizovaná a formální" akce, mnozí z nás se na ni velmi těší, neboť američtí partneři - profesoři, se stali našimi dobrými přáteli. A pokud se přátelíte s "rodiči", máte rádi i jejich děti - tedy naše americké studenty," popisuje svoji zkušenost s organizací profesor Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

 

Konference se účastnily i špičky české geografie. Foto: Dana Fialová

 

V rámci letošního již 25. ročníku Amerického semestru geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK hostí skupinu 10 amerických studentek a studentů, které letos doprovází dr. Coleen Fox a v druhé části programu  Prof. Mona Domosh. Oficiální zahájení Amerického semestru s pořadovým číslem „25“ se uskutečnilo ve středu 28. března 2018 a program potrvá do 2. června 2018. “Velmi zdařilou součástí letošních oslav byly přednášky špičkových amerických geografů dr. Lee Schwarze a prof. Marie Price, které se uskutečnily 3.5. 2018 v prostorách Přírodovědecké fakulty, Albertov 6”, doplňuje doc. Eva Janská, spoluorganizátorka Amerického semestru.  


Program přednášek amerických hostů naleznete v aktualitě na webu ZDE

Aktuální informace o Americkém semestru naleznete na stránkách programu:

http://americanterm.natur.cuni.cz/


 

Publikováno: Pondělí 14.05.2018 10:25

Akce dokumentů