E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníCo je geobiologie

Geobiologie jako vědní obor vznikl v devadesátých letech v USA a má za cíl studium interakce živých a neživých složek ekosystémů s důrazem na vývoj prostředí v geologické minulosti Země. Geobiologie se snaží porozumět evolučním trendům života na Zemi, vývoji biodiversity, hromadnému vymírání a evoluci ekosystémů od prvního výskytu živých organismů až po současnost. 

 

 

Obor geobiologie na naší fakultě

V dnešní době se pro přehršel informací jednotlivé vědní obory stále více specializují. Studenti se mohou už po dokončení střední školy dozvídat pouze informace z úzkých tematických okruhů, jichž nabízí nejen přírodovědecká fakulta celou řadu. Co ale ti z nás, kteří chtějí alespoň část studií věnovat prohlubování svých znalostí o fungování přírody jako celku?

Od akademického roku 2006/2007 se studentům nabízí obor, který se přílišné specializaci nepoddává. Praktická geobiologie kombinuje studium živé a neživé přírody. Dozvíte se u nás, jak se v průběhu minulosti naší planety měnila fauna i flóra v závislosti na svém prostředí, proč se daný ekosystém nachází právě na určitém místě, jak ovlivňuje živá složka přírody neživou i naopak, jaké metody vědci při zjišťování těchto informací využívají a mnoho dalšího.

Absolvoventi bakalářského studia většinou směřují na navazující magisterský program Geobiologie, nebo dle svého zaměření volí magisterské obory z oblasti botaniky, biologie, paleontologie, ochrany životního prostředí či případně učitelství. Kromě teoretických znalostí patří do studijního plánu i předměty, které připravují budoucí absolventy na možnost širokého praktického uplatnění. To znamená, že absolvent tříletého bakalářského studia je velmi dobře připraven jak na práci ve vědě, tak na zaměstnání v oblasti popularizace přírodních věd, na správách chráněných krajinných oblastí, v ekoturistice nebo v ochraně přírody. 

 

 

Akce dokumentů