E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníCena Radima Kettnera

Radim Kettner (1891–1967) byl jedním z nejvýznamnějších českých přírodovědců, je považován za zakladatele moderní české geologie a jeho vědecká a pedagogická dráha byla úzce spojena s naším ústavem, kde působil od roku 1926 jako řádný profesor a později též jako jeho ředitel. 

Cena Radima Kettnera je udělována zejména s cílem podpořit publikační aktivitu studentů a pracovníků ústavu v prestižních vědeckých časopisech a tím i šíření dobrého jména ústavu na mezinárodní scéně. Cena se uděluje ve třech kategoriích, nejlepší vědecká publikace (akademický nebo vědecký pracovník), nejlepší vědecká publikace (student) a za mimořádný přínos pro rozvoj Ústavu geologie a paleontologie. Laureáti obdrží pamětní plaketu a cena je též spojena s finanční odměnou.

Cena Radima Kettnera se řídí svými stanovami, hlavními kritérii pro udělení ceny za nejlepší publikaci jsou v první řadě kvalita a originalita výzkumu a jeho potenciální ohlas v mezinárodní vědecké komunitě. O laureátech rozhoduje šestičlenný výbor složený z ředitele a zástupce ředitele Ústavu a čtyř externistů z řad renomovaných odborníků. 

Laureáti Ceny Radima Kettnera

2022

Stanislav Opluštil v kategorii Akademický pracovník (senior) za nejlepší publikaci

Victory Armida Janine Jaques v kategorii Akademický pracovník (junior) za nejlepší publikaci

 

2021

Jiří Žák v kategorii Akademický pracovník (senior) za nejlepší publikaci

Filip Tomek v kategorii Akademický pracovník (junior) za nejlepší publikaci

Reza Syahputra v kategorii Student za nejlepší publikaci

 

2020

Valérie Vaškaninová v kategorii Akademický pracovník za publikaci v časopise Science

Jiří Pešek a Oldřich Fejfar v kategorii Mimořádný přínos ústavu

 

2019

Lucie Vaňková v kategorii Student za publikaci v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Jaroslava Hajná Stanislav Opluštil v kategorii Akademický pracovník za publikace v časopise Gondwana Research a International Journal of Coal Geology

Zlatko Kvaček v kategorii Mimořádný přínos ústavu

2018

Filip Scheiner v kategorii Student za publikaci v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Katarína Holcová v kategorii Akademický pracovník za publikaci v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Rudolf Trnka v kategorii Mimořádný přínos ústavu (25 let práce pro ústav)

2017

Lukáš Laibl v kategorii Student za publikaci v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Zlatko Kvaček a Petr Kraft v kategorii Akademický pracovník za publikaci v časopise Gondwana Research

Petr Čepek v kategorii Mimořádný přínos ústavu za celoživotní pedagogickou činnost

2016

Jan Hošek v kategorii Student za publikaci v časopise Catena

Jaroslava Hajná a Stanislav Opluštil v kategorii Akademický pracovník za publikace v časopisech Gondwana Research a Earth-Science Reviews

Martin Souček v kategorii Mimořádný přínos ústavu za věnování unikátního fosilního materiálu do sbírek Chlupáčova muzea historie Země

 

Akce dokumentů