E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

VYHLÁŠKA: Terénní kurz z regionální geologie (MG421T24+E) a Terénní didaktický kurz pro učitele (MG431T84)
Oba kurzy se uskuteční od 19. 5. 2019 do 21.5. 2020 (středa až pátek). Terénní didaktický kurz v sedim. jednotkách bude pokračovat v pondělí 24.5. 2021.
Studentský proseminář 5. května 2021
Studentský proseminář (generálka před obhajobou) sa bude konat 5. 5. 2021.
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
3D modelování v geologii (MG420P12)
V letním semestru proběhne kurz zaměřený na pokročilé techniky 3D geologického modelování.
Uhelné semináře - program
letní semestr 2021
Sedimentární a paleontologické semináře - program
letní semestr 2021
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů