E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

Rozhovor pro ČRo o jantaru a hmyzu
Doktorandka Lucia Šmídová z ÚGP PřF UK
Popularizace
Kutikulární analýza- pomocník v paleontologickém výzkumu | Synchrotronový urychlovač částic umožňuje velké objevy, i v paleontologii
Dokončení katalogizace mikropaleontologických sbírek
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů