E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

Termíny státních zkoušek a obhajob na ÚGP
Státní zkoušky a obhajoby proběhnou ve středu 31. května 2023 a v pondělí 5. června 2023
Dokončení katalogizace mikropaleontologických sbírek
Joint Carpathian and Sedimentary excursion (MG421T15)
June 25 to July 2, 2023: Geological student field excursion focused on Eastern Carpathians (NE Romania) will be examining mostly Alpine units at the profiles from Piatra Neamt to Lacu Rosu and at the north-south transect through Ceahlau National Parc. Open to all students.
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů