E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

Mapovací kurz pro 2. ročník geologických oborů (první cirkulář)
Kurz geologického mapování, povinný pro všechny studenty 2. ročníku geologických oborů, se uskuteční od neděle 1. 9. 2024 do neděle 15. 9. 2024 v Malé skále u Turnova.
Popularizace
Kutikulární analýza- pomocník v paleontologickém výzkumu | Synchrotronový urychlovač částic umožňuje velké objevy, i v paleontologii
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů