E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

(Znovu)odhalení původu medvěda v aule PřF UK
Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ na jarní semestr 2022
Ústav geologie a paleontologie vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst studentských pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ pro jarní semestr 2022.
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů