E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

Sedimentární a paleontologické semináře - program
letní semestr 2021
Seminář 3. března 2021
Martin Margold: Prostorový a chronologický přehled kvartérního zalednění na severní polokouli
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Zemřel prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
Po krátké nemoci zemřel 25.102020 náš spolupracovník prof. Zlatko Kvaček
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů