E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

Mapovací kurz pro 2. ročník geologických oborů (2. cirkulář)
Kurz geologického mapování, povinný pro všechny studenty 2. ročníku geologických oborů, se uskuteční v době od čtvrtka 1. září 2022 pátku 16. září 2022 (odjezd do 10:00 hod).
Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+
zahraniční studentské stáže na akademický rok 2022-23
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů