E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníChlupáčovo muzeum historie Země

Ústav geologie a paleontologie spravuje unikátní sbírky fosílií a geologických vzorků, které jsou soustředěny v Chlupáčově muzeu historie Země. Chlupáčovo muzeum zachycuje vývoj života na Zemi od prekambria po současnost a slouží tak především k výzkumu a výuce paleontologie, historické geologie a stratigrafie. Muzeum obsahuje řadu unikátních exponátů včetně repliky kostry a stop dinosaurů nebo jedněch z nejstarších fosilií na Zemi z Číny a Austrálie. Velmi názorné expozice jsou doplněny trojrozměrnými modely vyhynulých organismů a obrazovými rekonstrukcemi fosilních ekosystémů. Od svého založení v roce 2009 se Chlupáčovo muzeum stalo i významným společenským centrem a místem setkávání zájemců o paleontologii a geologii, ale i přírodní vědy vůbec. Muzeum je s určitými omezeními rovněž otevřeno i pro širokou veřejnost. 

 

 

Akce dokumentů