E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníStudentské projekty

Jako již každoročně, Ústav geologie a paleontologie každoročně nabídne studentům i v akademickém roce 2020/2021 řadu atraktivních témat a výzkumných projektů pro bakalářské práce s možností pokračování v rámci diplomových nebo doktorských projektů. Studentské projekty řešené na našem Ústavu většinou zahrnují kombinaci práce v terénu, moderní analytiky a zpracování unikátního materiálu z našich sbírek nebo ze sbírek partnerských institucí. Špičkové laboratorní vybavení, maximální vstřícnost a přátelské prostředí Ústavu tak poskytuje jedinečné podmínky pro studentský výzkum. Hledáme především motivované studenty s touhou poznávat a nadšením pro vědu. Přijďte k nám bádat a studovat! 

Nabídka témat bakalářských prací

Témata bakalářských, diplomových a doktorských prací vypsaných Ústavem geologie a paleontologie lze najít ve Studijním informačním systému (SIS)

Pravidla a formulář pro vypisování témat závěrečných prací na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK externími školiteli

Kritéria pro hodnocení závěrečných prací na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK

Témata BP A DP pro období 2021-2022 v bitmapě nebo PDF.

[PDF]

 

 

Akce dokumentů