E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníCena Zlatka Kvačka

Prof. Zlatko Kvaček (1937–2020) byl světově uznávaný odborník na třetihorní flóru. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy působil 30 let po téměř 30leté vědecké praxi v Geologickém ústavu Akademie věd. Okamžitě se zapojil do odborného a pedagogického života Ústavu geologie a paleontologie. Převzal výuku řady přednášek s paleobotanickým, ale i obecným geologicko-paleontologickým zaměřením. Svým zanícením a odbornou erudicí si získal mnoho studentů, kteří úspěšně pokračují v jeho výzkumu.

Cena Zlatka Kvačka je udělována zejména s cílem podpořit publikační aktivitu studentů a pracovníků Ústavu geologie a paleontologie v oborech evoluční paleobiologie, paleoklimatologie, paleoceánologie a geobiologie v prestižních vědeckých časopisech a tím i šíření dobrého jména pražské paleontologické školy. 

Cena Zlatka Kvačka se řídí svými stanovami, hlavními kritérii pro udělení ceny za nejlepší publikaci jsou v první řadě kvalita a originalita výzkumu a jeho potenciální ohlas v mezinárodní vědecké komunitě. O laureátech rozhoduje šestičlenný výbor složený z ředitele a zástupce ředitele Ústavu a čtyř externistů z řad renomovaných odborníků. 

Laureáti Ceny Zlatka Kvačka

2022

Petr Kraft v kategorii Akademický pracovník (senior) za nejlepší publikaci

Filip Scheiner v kategorii Akademický pracovník (junior) za nejlepší publikaci

Vojtěch Kovář v kategorii Student za nejlepší publikaci

Lucia Šmídová za Mimořádný přínos Ústavu

2021

Martin Košťák v kategorii Akademický pracovník (senior) za nejlepší publikaci

Markéta Chroustová v kategorii Akademický pracovník (junior) za nejlepší publikaci

Jakub Rantuch v kategorii Student za nejlepší publikaci

Stanislav Opluštil a Dangmar Štemproková za Mimořádný přínos Ústavu

 

Akce dokumentů