E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se konají vždy od 14:50 ve Velké paleontologické posluchárně PřF UK (VP, budova Albertov 6, přízemí vlevo). Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).

Program seminářů na zimní semestr 2019/2020

16. října  

Christopher Fielding | University of Nebraska-Lincoln | IAS Special Lecture Tour

Towards a new generation of facies models for fluvial systems and their deposits

23. října   

Andrea Festa | Università degli Studi di Torino

Significance of mass transport processes and mélanges in the evolution of orogenic belts and subduction complexes

6. listopadu   

Manuel Weinkauf | University of Geneva

Morphometrics and beyond: What biometry can tell you about an organisms life

27. listopadu  

Lucy Muir | Amgueddfa Cymru National Museum of Wales

The end-Ordovician Anji Biota of China: sponge dominance following mass extinction

11. prosince  

O. Fatka, M. Aubrechtová, P. Kraft | Ústav geologie a paleontologie PřF UK

Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii spodního paleozoika

Archiv minulých seminářů

Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají vždy od 14:50 ve Velké paleontologické posluchárně PřF UK (VP, budova Albertov 6, přízemí vlevo).

Program seminářů na zimní semestr 2019/2020

4. října

19. konference o terciéru

Otevřená konference o problematice kontinentálního i mořského terciéru

6. listopadu

Role vulkanismu při sedimentaci terciérních pánví

P. Rojík: Role vulkanismu při vzniku výplně sokolovské pánve
K. Mach: Vliv vulkanických útvarů střezovského souvrství na lomech SD a.s. na vývoj miocenní uhelné sloje

11. prosince  

Horké novinky z geologicko-paleontologického výzkumu

R. Lojka, Z. Šimůnek, J. Zajíc: Novinky z výzkumu Mšeckého jezera (stefan B)
V. Koutecký, V. Rapprich, V. Teodoridis, J. Sakala: Nové nálezy fosilních rostlin z Doupovských hor (lokalita Dvérce) a aktualizovaný přehled nálezů fosilních dřev v paleogénu vulkanických oblastí sz. Čech

Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se konají vždy ve středu od 14:30 v posluchárně Malé sbírky (MS, suterén). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Program studentských proseminářů na zimní semestr 2019/2020.

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Akce dokumentů