E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

 

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat prezenční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů vletním semestru 2022/2023 [PDF]

8. března  https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  
Thomas ServaisCentre national de la recherche scientifique
No (Cambrian) explosion and no (Ordovician) event: a simple long-term
radiation during the Early Palaeozoic

29. března https://cuni-cz.zoom.us/j/4204202122  

Jiří Kvačekchairman

ZLATKO KVAČEK MEMORIAL

Seminář probíhá od 9:00h do 17:00h ve Velké paleontologické posluchárně.
Podrobnosti jsou uvedeny v programu.

30. března https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Atike NazikCukurova University
Evolution of Adana Basin

VÝJIMEČNĚ VE ČTVRTEK

5. dubna https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  
Hui JiangChinese Academy of Sciences & ÚGP
Amber taphonomy

19. dubna https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  
Wiesława Radmacher & Igor NiezgodzkiPolska Akademia Nauk
Dvojseminář - Palynology vs. model simulation: oceanographic reconstruction
of incomplete data from the Cretaceous Greenhouse

3. května https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty   

Matthias Lopez Correa | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg
"Coral geochemistry and palaeoenvironment"

TÉMA BUDE UPŘESNĚNO!

10. května https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Tom Harvey | University of Leicester
"Early Paleozoic"

TÉMA BUDE UPŘESNĚNO!

* distanční připojení platí jen, když nebude možno konat seminář kvůli jakýmkoliv shromažďovacím omezením


Archiv uskutečněných seminářů


Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají prezenční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00.


Program uhelných seminářů v letním semestru 2022/2023

PDF


Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se bude konat v posluchárně Velká paleontologická posluchárna 12. a 26. dubna 2023 od 14:50 podle níže uvedeného předběžného rozpisu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

______________________________________________________________________

12.4.2023 Velká paleontologická posluchárna

Prezentace bakalářských prací

14:50-15:00 Kubíček Martin (školitel J. Laurin): Prvohorní zalednění jako obdoba kvartérních glaciálních cyklů?

15:00-15:10 Ptáček Jakub (školitel F. Tomek): Geneze eruptivních center ryolitových ignimbritů křivoklátsko-rokycanského vulkanického centra

15:10-15:20 Rosol Marek (školitel F. Tomek): Mechanismy vývoje puklinových systémů v plášti cínoveckého granitu

15:10-15:30 Sobek Ondřej (školitel J. Hošek): Křemenné sintry jako zdroj paleoenvironmentální informace

15:30-15:40 Hedánková Karolína (školitel M.Košťák):: Ježovky, jejich evoluce a reakce na křídové paleoenvironmetální události

15:40-15:50 Česáková Klára (školitelka K. Holcová): Mělkovodní společenstva foraminifer miocénu Zanzibaru

15:50-16:00 Fučíková Kateřina (školitel O. Fatka): Současný stav poznání kryptospór spodního paleozoika

16:00-16:10 Ludvíková Anastázie (školitel J. Kvaček): Studium pylu in situ křídových konifer na základě vybraných příkladů

16:10-16:20 Bhija Amín (školitel M. Mazuch): Evolution of Eurasian mammoths during the Quaternary with a focus on adaptations related to climate change

16:20-16:30 Pötzlová Kristýna (školitelka K. Holcová):: Morfotypy foraminifer spodního a středního devonu

16:30-16:40 Kovářová Jana (školitelka M. Fišáková): Změny stravy u předchůdců člověka zjišťované obrusem zubu a izotopovými analýzami

16:40-16:50 Biroščáková Patrícia (školitel V. Kachlík): Supervulkanické erupce: kalderová erupce vulkánu Toba jako příklad

______________________________________________________________________

26.4.2023 Velká paleontologická posluchárna

Prezentace diplomových prací

14:50 – 15:05 Bc. Tkáčiková Tatiana (školitel J.Žák): Mechanical interactions of subducting oceanic plates with the overriding accretionary wedges

15:05-15:20 Bc. Salva Otto (školitel S. Opluštil): Geneze uhelného ložiska Vejprnice v plzeňské pánvi

15:20-15:35 Bc. Voženílková Kristýna (školitel D.Uličný): Krátkodobé cyklické změny paleoprostředí v hemipelagických sedimentech turonu české křídové pánve

15:35-15:50 Bc. Bohadlo Jan (školitel D.Uličný): Transgrese a regrese ve svrchním turonu české křídové pánve: záznam změn hladiny a přínosu sedimentu řízené orbitálními cykly

15:50-16:05 Bc. Šilinger Matěj (školitel O.Fatka): Stavba a složení exoskeletů vybraných skupin členovců pražské pánve

16:05-16:20 Bc. Nejedlá Pavla (školitel T. Přikryl): Variabilita druhu Paralebias egeranus (Cyprinodontiformes, Poeciliidae) z miocenních sedimentů chebské pánve

16:20-16:35 Bc. Rollingerová Nicola (školitel M. Mazuch): Revize historických fosílií ichtyosaurů (Ichthyosauria, Reptilia) ve sbírkách Chlupáčova muzea historie Země

16:35-16:50 Bc. Hánová Renata (školitel J.Vodička): Pracovní listy k učivu o vývoji života na Zemi

16:50-17:05 Bizunhe Getie Balkie (školitel K. Martínek): The influence of lithology, tectonics and surficial conditions on the geological hazards in southern Main Ethiopian Rift.

17:05-15:15 Škrátek Matěj (školitelka K. Holcová; bakalářská práce): Planktonické foraminifery jako biostratigrafické indikátory miocénu Stredozemního moře.

17:05-16:50 Bc. Lacina Martin Jakub (školitelka T.Jedličková): Výuka geologie z pohledu laické veřejnosti

______________________________________________________________________

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

Akce dokumentů