E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | Přihlášení



Semináře

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se konají vždy od 14:50 ve Velké paleontologické posluchárně PřF UK (VP, budova Albertov 6, přízemí vlevo). Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).

Příští cyklus seminářů proběhne v zimním semestru 2020/2021

Archiv minulých seminářů

 

Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají vždy od 14:50 ve Velké paleontologické posluchárně PřF UK (VP, budova Albertov 6, přízemí vlevo).

Příští cyklus seminářů proběhne v zimním semestru 2020/2021

Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se konají vždy ve středu od 14:30 v posluchárně Malé sbírky (MS, suterén). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Program studentských proseminářů na letní semestr 2019/2020 [PDF]

Semináře v letním semestru 2019/2020 proběhnou distanční formou

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Akce dokumentů