E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | Přihlášení



Semináře

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat distanční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v letním semestru 2020/2021[PDF/JPG]

3. března KONTAKT:   https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty

Martin Margold | Fyzická geografie PřF UK Praha

Prostorový a chronologický přehled kvartérního zalednění na severní polokouli.

24. března  KONTAKT:   B U D E    D O D Á N O !

Michael Warsitzka | Geofyzikální ústav AVČR, Praha

New concepts of salt tectonics in rift basins - Insights from analog modeling and seismic interpretation.

31. března​  KONTAKT:   B U D E    D O D Á N O !

Michal Kučera | University of Bremen

Origin of marine zooplankton and the nature of major ecological transitions.

14. dubna KONTAKT:   B U D E    D O D Á N O !

Stanislav Opluštil a  Josef Pšenička | ÚGP PřF UK Praha a Západočeské muzem v Plzni

Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii a stratigrafii mladšího paleozoika.

28. dubna KONTAKT:   https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty

Martin Košťák a Lucie Vaňková| ÚGP PřF UK Praha

Meso- a kenozoické ekosystémy jako archívy biotických, klimatických a oceánických změn; případové studie.


Archiv minulých seminářů

 

Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají vždy od 14:50 ve Velké paleontologické posluchárně PřF UK (VP, budova Albertov 6, přízemí vlevo).

Semináře byly odloženy na neurčito.

Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se obvykle konají ve středu od 14:30 v posluchárně Malé sbírky (MS, suterén). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Semináře byly odloženy na neurčito.

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Akce dokumentů