E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

 

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat prezenční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v letním semestru 2021/2022 [PDF]

2. března hybridně*: https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

 

Bogusław Kołodziej Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University in Kraków

Evolution of reefs


16. března hybridně*: https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

 

Daniel Garcia-Castelllanos | CSIC, Geosciences Barcelona

What caused the largest environmental change in 65 million years? A mechanistic approach to the Messinian salinity crisis.


13. dubna hybridně*: https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

 

Michael S. Petronis New Mexico Highlands University

Application of rock magnetic and paleomagnetic data on stratigraphic datum correlations and sedimentation rates estimates20. dubna hybridně*: https://meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

 

Steffen Trümper | Museum für Naturkunde Chemnitz

When tropics turn dry: How fossil trunk-bearing red beds unlock deep-time climate change* distanční připojení platí jen, když nebude možno konat seminář kvůli jakýmkoliv shromažďovacím omezením


Archiv uskutečněných seminářů


Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají prezenční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00.


Program uhelných seminářů v letním semestru 2021/2022 [PDF]

30. března Těžba uhlí

 

František BůzekPlynné emise z těžby hnědého uhlí, mostecká pánev

Karel Mach: Krátká informace – shrnutí aktuální těžby hnědého uhlí v mostecké
pánvi a její perspektivy

 

20. dubna Paleobotanický výzkum  

PDF

Jan Šulc: Výskyt fuzitových vrstviček v hlavní hnědouhelné sloji mostecké pánve
a jejich paleoekologický význam

Tomáš Novotný, Vasilis Teodoridis, Karel Mach: Nová flóra z jezerních jílů libkovických vrstev na lomu Libouš, mostecká pánev

 
4. května Oherský rift  

PDF

David Uličný: Analýza a modelování vývoje oherského riftu – představení nového
projektu GAČR
 


Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se bude konat v posluchárně Malé sbírky (MS, suterén) 27. dubna 2022 od 13:30 do 16:00 h. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Rozpis prezentujících studentů

13:30–13:50

Anatolii Muraviev (PhD. student):
Palaeobotany and stratigraphy of terrestrial Jurassic and Early Cretaceous deposits in West Siberia
školiteľ Jiří Kvaček, konzultant D. Uličný

13:50–14:10

Kristýna Voženílková (DP):
Krátkodobé cyklické změny paleoprostředí v hemipelagických sedimentech turonu české křídové pánve
školitel: D. Uličný

14:10–14:25

Filip Havlíček (BP):
Role zděděných struktur kontinentální kůry v geometrii riftových pánví
školitel: D. Uličný

14:25–14:45

Nicola Rollingerová (DP):
Revize historických fosílií ichtyosaurů (Ichthyosauria, Reptilia) ve sbírkách Chlupáčova muzea historie Země
školitel M. Mazuch

14:45–15:00

Anna Shchutska (BP):
Přehled perm-triasových tetrapodů z oblasti pánve Ruhuhu
školitel M. Mazuch

15:00–15:15

Patrícia Biroščáková (BP):
Supervulkanické erupce: kalderová erupce vulkánu Toba jako příklad
školitel: V. Kachlík

15:15–15:30

Jana Kovářová (BP):
Změny stravy u předchůdců člověka zjišťované obrusem zubu a izotopovými analýzami
školitel: Miriam Nývltová-Fišáková

15:30–15:45

Matej Filo (BP):
Exobiologický význam stromatolitů
školitel: Filip Košek

15:45–16:00

Stanislav Jíra (BP):
Extrémofilové v poušti Atacama, co hledáme, kde a jak?
Školitel: Adam Culka

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

Akce dokumentů