E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

 

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurz

ů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat prezenční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v letním semestru 2023/2024 [PDF]

13. března    

Lászlo Bujtor  | Eszterházy Károly Catholic University
Reconstruction of fossil lagerstätten from fragments


3. dubna    

Tomasz Szczygielski  | Institute of Paleobiology PAN Warsaw
The world of ancient turtles – the place of Central Europe in the context of fossil turtle diversity


10. dubna  meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Hemin Koyi  | Uppsala University
The influence of weak lithologies on the kinematics and dynamics of fold-and-thrust belts


17. dubna  meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Frank Wiese  | Georg-August-Universität Göttingen
From by-catch to main dish – echinoid spines as a new proxy in deep-sea palaeontology


24. dubna SEMINÁŘ JE ZRUŠEN!  

Guido Meinhold  | TU Bergakademie Freiberg
Insights into the geology of northern Norway: the beginning of macroscopic life


Distanční připojení platí jen, když nebude možno konat seminář kvůli jakýmkoliv shromažďovacím omezením. 


Poznámka k streamování a nahrávání přednášek

Vážení kolegové,
ze strany UGP byla snaha zajistit streamování a nahrávání přednášek probíhajících v rámci Sedimentárního a Paleontologického semináře. Ne vždy se, ale podařilo získat souhlas přednášejícího a z tohoto důvodu se některé semináře nenahrávali ani nestreamovali. Souhlas s nahráváním a streamováním většinou získáme, nebo nezískáme, až těsně před přednáškou, a proto vás o tom nemůžeme předem informovat. Navíc ze studijních řádů vyplývá povinná prezenční účast a streamování je jen alternativou pro odbornou veřejnost, která se nemůže prezenčně zúčastnit. Vyzýváme vás proto k hojné prezenční účasti na dalších seminářích. S dalšími případnými dotazy se obracejte na garanty jednotlivých seminářů.


Archiv uskutečněných seminářů


Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají prezenční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00.

V SOUČASNOSTI PŘERUŠENY!

 Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů.  Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

______________________________________________________________________

Proseminář 2024LS --> středa 17. dubna 2024 od 9:00–12:00h (Velká paleontologická posluchárna P06)

Program

09:00–09:25 Eliška Rajmonová: Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve: faciální vývoj a paleontologické poměry na vybraných lokalitách (diplomová práce, školitel: doc. Petr Kraft)
09:25–09:50 Anna Shchutska: Zpracování historických sbírek perm-triasové tetrapodí fauny z pánve Ruhuhu (jižní Tanzánie) (diplomová práce, školitel: dr. Martin Mazuch)
09:50–10:10 Grigorii Shmelev: The Adana basin marine red beds (Eastern Mediterranean Sea) – Investigating their origin and palaeoenvironmental signifikance (bakalářská práce, školitel: dr. Filip Scheiner)
10:10–10:30 Marie Štěpánová: Kvartérní travertíny a pěnovce a jejich význam pro rekonstrukce středoevropské vegetace (bakalářská práce, školitel: dr. Jan Hošek)
10:30–10:50 Jan Trnka: Aktualizovaný přehled terciérních reliktů v okolí Plzně a nástin budoucího paleobotanického výzkumu (bakalářská práce, školitel: doc. Jakub Sakala)
10:50–11:00 Marek Rosol: Mechanismy vývoje puklinových systémů v plášti cínoveckého granitu (bakalářská práce, školitel: dr. Filip Tomek)
11:00–11:20 Patrícia Biroščáková: Supervulkanické erupce: kalderová erupce vulkánu Toba jako příklad (bakalářská práce, školitel: doc. Václav Kachlík)

______________________________________________________________________

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

 

Akce dokumentů