E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat distanční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v zimním semestru 2021/2022 [PDF]

20. října    

Magdalena Bohutínská Katedra botaniky, PřF UK Praha

Konvergentní adaptace a jak je ovlivňována genomem?

 

27. října     

Naši kenozoikáři |  ÚGP, PřF UK Praha

Novinky ve výzkumu kenozoika a Antarktidy.

 

10. listopadu​  meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Petr Brož | Geofyzikální ústav, AV ČR

Jak poteče bláto na Marsu?

 

1. prosince meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Valéria Vaškaninová | ÚGP, PřF UK Praha

"Oživení" našich nejstarších předků: proč je paleontologie nezbytná pro pochopení současnosti?

 

Sdílený adresář se zaznamenanými semináři.

Archiv minulých seminářů

 

Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají distanční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00 na uvedených adresách v Google Meet.

Program uhelných seminářů v zimním semestru 2021/2022

X. měsíc PŘIPRAVUJE SE!

 

Autor Instituce

Téma


Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se obvykle konají ve středu od 14:30 v posluchárně Malé sbírky (MS, suterén). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

PŘIPRAVUJE SE!

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

Akce dokumentů