E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí. 

Sedimentární a paleontologické semináře Studentské prosemináře Uhelné semináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se konají vždy od 14:50 ve Velké paleontologické posluchárně PřF UK (VP, budova Albertov 6, přízemí vlevo). Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).

Program sedimentárních a paleontologických seminářů v zimním semestru 2018/2019

17. října  

Peter Haughton (University College Dublin​) 

Anatomy of a deep-sea fan system: insights from behind-outcrop coring in the west of Ireland

24. října  

Peter van Roy​ (Ghent University​)

Ordovician lagerstätten in Morocco and Barrandian area

31. října  

Weimu Xu (University of Oxford & Trinity College Dublin)

The Early Jurassic Toarcian hyperthermal and its climatic consequences and feedback mechanisms in the marine and continental realms 

14. listopadu  

Joseph P. Botting (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology)

Classification of early fossil sponges

21. listopadu  

Christina Ifrim (Universität Heidelberg)

Rise and fall of marine ecosystems through the late Cretaceous, exemplified by fossil Lagerstätten in Mexico

5. prosince  

Samuel Rybár (Univerzita Komenského Bratislava)

New insights into the Early and Middle Miocene depositional systems of the north-central Paratethys

Program seminářů v PDF

Archiv minulých seminářů

 


Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se konají vždy ve středu od 14:30 v posluchárně Malé sbírky (MS - suterén). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Program proseminářů v zimním semestru 2018/2019

Rozpis studentských proseminářů naleznete v tomto PDF.

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

 


Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. 

Program uhelných seminářů v zimním semestru 2018/2019

5. prosince 

Aktuální výsledky geologického průzkumu a dokumentace těžby v prostoru tzv. žatecké delty (miocén, mostecká pánev)

Tomáš Novotný: Synsedimentární deformace aluviálních sedimentů a uhelné sloje v oblasti žatecké delty. Příklady z lomů Libouš a Vršany.

Karel Mach: Použití 3D seismiky při geologickém průzkumu nejstarších projevů západního okraje tzv. žatecké delty.

 

Seminář se uskuteční od 9:00 do 11:30 v Mineralogické posluchárne (Albertov 6, 1. patro)

Pozvánka v PDF

 

Akce dokumentů