E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníStudenti prvákům

Co dělat, pokud jste úspěšně vykonali přijímací zkoušky? V první řadě - nepanikařit! Vše se včas dozvíte...

Soustředění

To první, co vás čeká v roli nově přijatého studenta geobiologie, je úvodní soustředění. Tam se dozvíte vše potřebné o studiu na vysoké škole. Budete zapsáni do prvního ročníku, dostanete index, Karolínku (studijní plány), heslo do informačního systému a mnoho dalších, více či méně užitečných věcí. Mnoho informací můžete najít i na stránkách studijního oddělení PřF UK.

Úvodní soustředění se koná buď přímo v budově fakulty (1-2 dny) nebo ve středisku UK v Poříčí (obvykle 3 dny). Podle našich zkušeností je velmi užitečné se soustředění zúčastnit a dobře si všechny informace poznamenat. Organizace studia na vysoké škole je totiž poměrně odlišná o té, která funguje na střední nebo základní škole a přístup ke studentům je také v mnoha směrech jiný. Je důležité si uvědomit, že nyní už k vám bude přistupováno jako k dospělým, rozumným lidem. Na jedné straně to znamená, že je většina věcí týkajících se studia je jen na vás a vašich vlastních schopnostech. Na druhé straně ale získáváte mnohem větší svobodu v rozhodování a vyrovnanější pozici vůči profesorům, než na kterou jste byli zvyklí.

 

 

Zápis předmětů, rozvrh, SIS

Ještě předtím, než začnete chodit na přednášky, si musíte sestavit studijní plán, tedy zapsat si předměty, které chcete studovat. V Karolínce najdete tzv. doporučený studijní plán, který zohledňuje náročnost a potřebnou návaznost přednášek. Prvákům proto důrazně radíme, aby se tímto plánem řídili, v dalších ročnících už to nutné není.

Při zapisování máte na výběr ze tří kategorií předmětů. Povinné předměty si musíte zapsat v určeném ročníku a v něm (nebo v ročníku následujícím) je také splnit. Povinně volitelné předměty si vybíráte sami z tzv. modulů a splnit je nemusíte, pokud nechcete.

Modulů je celkem pět - Základy biologie, Ekologie a evoluce, Dynamika Země, Paleobiologie a Zpracování, hodnocení a popularizace přírodovědných dat. Z každého modulu je zapotřebí za celé studium získat předepsaný počet kreditů. Ze všech modulů dohromady musíte na konci studia dosáhnout počtu nejméně 180 kreditů.

Kromě povinných a povinně volitelných předmětů existují ještě předměty výběrové (volitelné), které si zapisujete mimo moduly, tzn. lze si zapsat jakýkoliv předmět z jiných oborů či fakult.

 

 

Zápis předmětů se provádí po internetu, pomocí studijního informačním systému (tzv. SIS), ale práce s ním bývá někdy oříškem i pro ostřílené studenty.

Termíny zápisu jsou dva. První je předběžný. Při něm si můžete zapsat jakékoliv předměty podle počtu kreditů, který potřebujete. Druhý zápis je závazný, tzn., že po datu jeho ukončení už nemůžete žádné předměty škrtat, ani zapisovat. Pokud zápis do tohoto data nestihnete, jedinou možností je žádost o dodatečný zápis/škrtnutí. Toto je ale možné pouze ve skutečně vyjímečných případech.

Po zápisu předmětů je dobré navštívit studijní oddělení s vyplněným indexem a nechat si do něj dát razítko. Pokud ale razítko mít nebudete, nevadí, dostanete ho při zápisu do dalšího ročníku.

Akce dokumentů