E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníStudium geobiologie

Studijní plán pro obor praktické geobiologie funguje na blokovém principu. V prvním ročníku si student zapisuje zejména povinné předměty doporučené do prvního ročníku, v dalších letech potom povinných předmětů ubývá a začínají převažovat předměty volitelné.

Díky kombinaci povinného studijního plánu a modulového systému se student může v průběhu bakalářského studia částečně profilovat, zaměřit se na odvětví, která ho zajímají, a připravovat se na přijímací zkoušky na kterýkoli magisterský obor, ať už na sekci biologické či geologické. Protože studiem tohoto oboru si rozšiřujete jak geologické, tak biologické obzory, nezavírají se před vámi dveře žádné z těchto sekcí. Záleží na každém studentovi, která otázka v přírodních vědách ho zaujme a bude ji řešit.

 

 

Obor Praktická geobiologie oficiálně spadá pod geologickou sekci, což je pro mnohé z nás výhodou. Oproti biologii, kde je v jednom ročníku třeba i 200 lidí, na geologii panuje při obvyklém počtu maximálně několika desítek studentů téměř rodinná atmosféra. Vyučující mají možnost individuálnějšího přístupu a vycházejí studentům vstříc nejen v otázkách například bakalářské práce, ale i v plánování dalšího studia či specializace. Spolužáci se navzájem znají, starší ročníky mladším pomáhají ve výběru předmětů nebo tvorbě studijních plánů, a vztahy utužují i povinné a volitelné exkurze.

 

 

Exkurze a terénní cvičení jsou tou částí studia, kterou si bezpochyby zamilujete. Počtem dnů strávených na loukách, v lomech nebo lesích se výrazně odlišujeme od ostatních studijních oborů přírodovědy. Zatímco molekulární biologové většinu času stráví v laboratořích, geografové u gisování v počítačových učebnách a chemici u zkumavek, geobiologové s prvními teplými slunečními paprsky berou kladívka a botanické lupy a vyráží do terénu. Vzhledem k tomu, jak široký záběr naše bakalářské studium má, zažijete za tři roky nespočet různorodých a často vůbec se k sobě nehodících zážitků: kopání půdních sond u golfového hřiště, rýžování říčních sedimentů v Praze, chytání planktonkou na Máchově jezeře, letní úpaly ve vápencových lomech nebo naopak zimní omrzliny na vrcholcích Krkonoš. Neznamená to ovšem, že se na cestě k bakalářskému titulu musíte stát Ironmanem nebo výkonnostním atletem. Většina z akcí je vedena ve velice pohodové atmosféře. Cílem totiž nebývá studenta vydeptat týdenním přísunem informací, ale v praxi mu věci, o nichž se celý rok učil v albertovských posluchárnách, ukázat a vysvětlit. Exkurzemi nezískáte jenom rozšíření odborných znalostí, ale i mnohem užší vztahy se spolužáky a samozřejmě i s vedoucími exkurzí, kteří jsou, stejně jako vy, rádi, že mohou na chvíli utéci od svých povinností v Praze.

V zásadě žádná exkurze, s výjimkou sportovních kurzů (kde se ovšem moc o prohlubování odborných znalostí mluvit nedá), nejsou povinným předmětem. To znamená, že je možné zvládnout bakalářské studium bez opuštění kampusu PřF. Tato varianta se nám ovšem zdá krajně neprospěšná a důrazně ji nedoporučujeme.
 

 


 

Akce dokumentů