E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMapy obležení

Výstava představující unikátní kolekci čtyř map Velkého obležení Malty z roku 1565

Zdigitalizované postery výstavy jsou přístupné přes digitální univerzitní repozitář Digitool.

Mapová sbírka PřF UK ve spolupráci s National museum of Fine Arts ve Vallettě připravila výstavu vzácných mapách velkého obležení Malty z roku 1565

Výstava představuje čtyři verze unikátní renesanční mapy Velkého obležení Malty v roce 1565 od Giovanni Francesca Camocia, známého nakladatele map a knih. Ten také reprodukoval Tiziana, s nímž se přátelil. Mapy rychle a účinně informovaly Evropu nejen o průběhu obležení, ale jako první z dobových médií i o porážce velké přesily 40 000 Turků. Informační panely vysvětlují, jak vznikaly mapy, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly a detailně popisují geografické a bitevní situace. 

Výřez z mapy obležení od F. Camocia

 

Výstava byla připravena na podporu česko-maltské přihlášky do registru světového dědictví UNESCO. Tři verze mapy (první, třetí a čtvrtá) se nacházejí v National museum of Fine Arts na Maltě. Druhá verze, jediná dochovaná na světě, byla nedávno objevena v Mapové sbírce PřF UK. Tak mohl být společně vytvořen celý zpravodajský cyklus. Výstavu doprovázejí digitální prezentace s ukázkami rozdílů 4 verzí, animací celé bitvy a ukázkou tradiční výroby mědirytiny. Další informace o unikátních mapách jsou dostupné ZDE a ZDE.

Výstava je putovní a je možné si ji objednat z Knihovny geografie na adrese knihgeog@natur.cuni.cz.

Umístění výstavy

National Museum of Archaelogy, Valletta, Malta (29. 1. - 22. 5. 2016)

Na podporu přihlášky do Registru Paměti světa byla Dr. Bernadinou Sciclunou, kurátorkou National Museum of Fine Arts, a ředitelkou Mapové sbírky PhDr. Evou Novotnou a dalšími zaměstnanci, připravena také výstava ve Vallettě představující blíže tento jedinečný soubor map. Více informací o výstavě je k dispozici ZDE.

Fotogalerie

Úvodní plakát výstavy

Srovnání čtyř verzí mapy

Mediální ohlasy a další informace

Tisková zpráva

 

  • Další informace o výstavě na stránkách Mapové sbírky k dispozici ZDE.
  • Další informace o výstavě na stránkách Heritage Malta k dispozici ZDE.
  • Fotografie ze slavnostního otevření k dispozici ZDE.

Heart of Gozo Museum (10. 6. - 17. 7. 2016)

Výstava, která proběhla v první polovině roku 2016 ve Valletě byla poté zapůjčena do muzea na ostrově Gozo. Vernisáž se konala v pátek 10. 6. za hojné účasti návštěvníků. Podrobnosti a foto ze slavnostního zahájení jsou k dispozici ZDE.


Mapová sbírka, Praha (1. 7. - 31. 8. 2016)

Úspěšná výstava z maltské Valletty byla přeložena do češtiny a s úspěchem prezentována také české veřejnosti. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 30. 6. 2016 za účasti kurátorky maltského muzea a autorky výstavy Bernadine Scicluny.

Fotogalerie

Slavnostní zahájení výstavy

Slavnostní zahájení výstavy

Slavnostní zahájení výstavy

Slavnostní zahájení výstavy

Slavnostní zahájení výstavy

Slavnostní zahájení výstavy

Mediální ohlasy a další informace

Úvodní poster výstavy

Úvodní řeč, kterou pronesla paní Bernadine Scicluna

Tisková zpráva k výstavě

Výstava byla zapůjčena následujícím institucím:

  • Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (20. 3. - 12. 5. 2017)

  • Moravské kartografické centrum Velké Opatovice (15. 5. - 15. 10. 2017)


Výstava map v Národním technickém muzeu v Praze (5. 4. - 11. 4. 2018)

Při příležitosti zápisu Camociových map do registru Paměť světa UNESCO byly od 5. do 11. dubna 2018 v Národním technickém muzeu v Praze vystaveny všechny čtyři verze mapy obležení Malty. A vůbec poprvé i originál druhé verze mapy. Více informací k výstavě naleznete ZDE.

Foto: Vladimír Šigut

Aktualizovaná výstava Mapy obležení v Praze 1. 2. - 15. 5. 2018

Aktualizovaná výstava proběhla začátkem roku 2018 v Praze na Albertově 6 v budově PřF UK.

Fotogalerie

Aktualizovaná výstava Mapy obležení

Aktualizovaná výstava Mapy obležení

Aktualizovaná výstava Mapy obležení

 Mediální ohlasy a další informace

Úvodní poster k aktualizované výstavě

 

Tisková zpráva

Akce dokumentů