E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž o zápis do registru UNESCO

Podána přihláška unikátních map bitvy o Maltu od F. Camocia do registru UNESCO
Výřez z mapy obležení Malty z roku 1565
Zdroj: Mapová sbírka PřF UK
Od roku 2014, kdy byla objevena unikátní mapa F. Camocia ve fondu Mapové sbírky PřF UK, usilovala ředitelka sbírky PhDr. Eva Novotná o zápis světového unikátu do registru UNESCO. V průběhu roku spolu s Mgr. Mirkou Tröglovou Sejtkovou připravily formuláře k přihlášce. Zároveň se jednalo na všech úrovních s maltskou stranou, kde se nacházejí 3 další verze mapy. Tu se podařilo přesvědčit o spolupráci. Výsledkem byla snaha podat v  roce 2016 společně  přihlášku pro zápis souboru 4 unikátních map do seznamu světového dědictví UNESCO. "Mapové noviny" zachycující Velké obležení Malty Turky v roce 1565.  

Mapa bude zapsána do Registru paměť světa. Očekává se certifikát o zápisu. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/camocio-maps/

Výstava map v Praze 30. 6. - 31. 8. 2016

Úspěšná výstava z maltské Vallety (viz níže) byla přeložena do češtiny a s úspěchem prezentována také české veřejnosti. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 30. 6. 2016 za účasti kurátorky maltského muzea a autorky výstavy Bernadine Scicluny. Více informací k české verzi výstavy ZDE.

Výstava je putovní, pro výpůjčku můžete kontaktovat Blanku Šimánovou z Knihovny geografie na adrese simanovb@natur.cuni.cz.

Výstava map ve Valletě: 29. 1. - 22. 5. 2016

Na podporu přihlášky do Registru Paměti světa byla Dr. Bernadinou Sciclunou, kurátorkou National Museum of Fine Arts, a ředitelkou Mapové sbírky PhDr. Evou Novotnou a dalšími zaměstnanci, připravena také výstava ve Vallettě představující blíže tento jedinečný soubor map. Více informací o výstavě je k dispozici ZDE.

Výstava map v muzeu Gozo 10. 6. - 17. 7. 2016

Výstava, která proběhla v první polovině roku 2016 ve Valletě byla poté zapůjčena do muzea na ostrově Gozo. Vernisáž se konala v pátek 10. 6. za hojné účasti návštěvníků. Podrobnosti a foto ze slavnostního zahájení jsou k dispozici ZDE.

 

České postery o kartografickém dědictví v Programu a Registru Paměť světa UNESCO

 

 

    

    

 

Digitální animace bitvy

U přiležitosti prezentace a výstavy map vytvořil student katedry  aplikované geoinformatiky a kartografie Jakub Báča pod vedením Ing. Miroslava Čábelky zdařilou animaci bitvy podle čtyř exemplářů. Prezentace je dostupná ZDE.

O mapě F. Camocia

V roce 2013 byla díky katalogizaci, digitalizaci a zpřístupnění Mapové sbírky PřF UK objevena světově unikátní mapa z Velkého obležení Malty  v roce 1565. Hlavní restaurátor z Heritage Malta a odborník na staré mapy Malty, Joseph Schiro, nalezl v elektronickém katalogu Mapové sbírky jediný dochovaný exemplář druhé verze mapy z bitvy o přístav Valletta. Okamžitě přijel do Prahy, aby unikát spatřil na vlastní oči. Potvrzení pravosti mapy je k dispozici ZDE. Podrobněji se dočtete o mapě ZDE.

Dopis vyjadřující podporu přihlášky map do Registru Paměti světa napsal Tony Campbell, známý odborník na staré mapy z British Library. Dopis je dostupný ZDE.

 

 

 

Akce dokumentů