E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch žádosti o zápis do registru UNESCO

Unikátní mapy bitvy o Maltu od F. Camocia byly zapsány do registru UNESCO
Výřez z mapy obležení Malty z roku 1565
Zdroj: Mapová sbírka PřF UK
Od roku 2014, kdy byla objevena unikátní mapa F. Camocia ve fondu Mapové sbírky PřF UK, usilovala ředitelka sbírky PhDr. Eva Novotná o zápis světového unikátu do registru UNESCO. V průběhu roku spolu s Mgr. Mirkou Tröglovou Sejtkovou připravily formuláře k přihlášce. Zároveň se jednalo na všech úrovních s maltskou stranou, kde se nacházejí 3 další verze mapy. Tu se podařilo přesvědčit o spolupráci. Výsledkem byla snaha podat v  roce 2016 společně  přihlášku pro zápis souboru 4 unikátních map do seznamu světového dědictví UNESCO. "Mapové noviny" zachycující Velké obležení Malty Turky v roce 1565.  

Mapa byla zapsána do Registru paměť světa UNESCO koncem roku 2017 (více informací zde). Certifikát o zápisu byl děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prof. Jiřímu Zimovi slavnostně předán ve čtvrtek 5. dubna 2018  na Ministertvu kultury ČR.

Pozvánka na slavnostní předání certifikátu potvrzujícího zápis Camociových map do registru Paměť světa

 

Aktualizovaná výstava Mapy obležení v Praze 1. 2. - 15. 5. 2018

Výstava je putovní, pro výpůjčku můžete kontaktovat Blanku Šimánovou z Knihovny geografie na adrese simanovb@natur.cuni.cz. Více informací o výstavě ZDE.

 

Výstava map v Národním technickém muzeu v Praze 5. 4 - 11. 4. 2018

Při příležitosti zápisu Camociových map do registru Paměť světa UNESCO byly od 5. do 11. dubna 2018 v Národním technickém muzeu v Praze vystaveny všechny čtyři verze mapy obležení Malty. Více informací k výstavě naleznete ZDE.

 

Výstava map v Praze 30. 6. - 31. 8. 2016

Úspěšná výstava z maltské Vallety (viz níže) byla přeložena do češtiny a s úspěchem prezentována také české veřejnosti. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 30. 6. 2016 za účasti kurátorky maltského muzea a autorky výstavy Bernadine Scicluny. Více informací k české verzi výstavy ZDE.

 

Výstava map ve Valletě: 29. 1. - 22. 5. 2016

Na podporu přihlášky do Registru Paměti světa byla Dr. Bernadinou Sciclunou, kurátorkou National Museum of Fine Arts, a ředitelkou Mapové sbírky PhDr. Evou Novotnou a dalšími zaměstnanci, připravena také výstava ve Vallettě představující blíže tento jedinečný soubor map. Více informací o výstavě je k dispozici ZDE.

 

Výstava map v muzeu Gozo 10. 6. - 17. 7. 2016

Výstava, která proběhla v první polovině roku 2016 ve Valletě byla poté zapůjčena do muzea na ostrově Gozo. Vernisáž se konala v pátek 10. 6. za hojné účasti návštěvníků. Podrobnosti a foto ze slavnostního zahájení jsou k dispozici ZDE.

 

České postery o kartografickém dědictví v Programu a Registru Paměť světa UNESCO

O kartografických památkách v Registru Paměť světa UNESCO pojednává následující článek:

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: e-Perimetron. 2016, roč. 11, č. 4, str. 150-159. ISSN ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf.

O Registru Paměť světa UNESCO se více dozvíte ZDE a ZDE.

 

Digitální animace bitvy

U přiležitosti prezentace a výstavy map vytvořil student katedry  aplikované geoinformatiky a kartografie Jakub Báča pod vedením Ing. Miroslava Čábelky zdařilou animaci bitvy podle čtyř exemplářů. Prezentace je dostupná ZDE.

 

O mapě F. Camocia

V roce 2013 byla díky katalogizaci, digitalizaci a zpřístupnění Mapové sbírky PřF UK objevena světově unikátní mapa z Velkého obležení Malty  v roce 1565. Hlavní restaurátor z Heritage Malta a odborník na staré mapy Malty, Joseph Schiro, nalezl v elektronickém katalogu Mapové sbírky jediný dochovaný exemplář druhé verze mapy z bitvy o přístav Valletta. Okamžitě přijel do Prahy, aby unikát spatřil na vlastní oči. Potvrzení pravosti mapy je k dispozici ZDE. Podrobněji se dočtete o mapě ZDE.

Dopis vyjadřující podporu přihlášky map do Registru Paměti světa napsal Tony Campbell, známý odborník na staré mapy z British Library. Dopis je dostupný ZDE.

 

Ohlasy nominace a zápisu map do registru Paměť světa v médiích

2018

 

2017

Akce dokumentů