E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFenomén Felkl

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.

Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn (1854–1952)., která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na zvláštní rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje, jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň) i národních výstavách (Praha, Lvov, Melbourne). Získali také kredit předepsaných učebních pomůcek c. k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny expozice představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory firmy, ale především glóby v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní instruktážní brožurky i originální dobovou inzerci.

Firma Jan Felkl a syn si jistě zaslouží naši pozornost, neboť dodnes ve světě reprezentuje poctivou českou řemeslnou výrobu kombinovanou s vysokou odbornou úrovní učebních pomůcek.

Prezentováno bude více jak 60 glóbů vyrobených v letech 1855–1947, dále a plastické modely map, řemeslné nástroje, litografické desky a litografický lis, archivní dokumentace o produkci firmy a autentické fotografie.

Předměty na výstavu zapůjčily: Mapová sbírka PřF UK, Národní technické muzeum, Městské muzeum Chrast, Muzeum hlavního města Prahy, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, soukromí sběratelé  a další.

Výstavu budou doprovázet videoprezentace o výrobě glóbů a 3D model.

 

Informace k výstavě

Termín:  7. 3. – 8. 9. 2019

Vernisáž 7. 3. v 17 hodin

Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o, Malá výstavní síň

Pořádá: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Geografickou sekcí

 

Kontakty na autory výstavy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy: Mgr. Marcela Šášinková, email: sasinkova@muzeum-roztoky.cz , +420 604 231 453, 233 29 024, www.muzeum-roztoky.cz

Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka: PhDr. et Mgr. Eva Novotná, email: novotn48@natur.cuni.cz, +420 221 951 355, www.mapovasbirka.cz

 

 

Ohlas výstavy v médiích

Pořad Věda 24, ČT24, 27. 4. 2019

Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů

Záznam reportáže můžete shlédnout zde.

 

Pořad Toulavá kamera, ČT1, 23. 6. 2019

Výroby glóbů

Záznam reportáže začíná v čase 9:58 a můžete ho shlédnout zde.

Akce dokumentů