E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou

Výstava k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha (1759-1833), faráře v Žitenicích na Litoměřicku, přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Ve své tvorbě se Kreibich soustředil na území Království českého, zvláště ale na širší oblast severních Čech, odkud pocházel a kde také prožil v podstatě celý svůj život. Věnoval se rovněž astronomii, topografii a meteorologii: jeho souvislá řada meteorologických měření byla v Čechách druhou nejkontinuálnější po řadě klementinské.

Výstava představí tři desítky map z fondů Národní knihovny ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené dnes v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. První Kreibichovy mapy vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní správy, poslední již dokládají nástup industrializace. Nacházíme na nich proto zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy ani nedočkaly realizace.

Především ale jsou tyto mapy dokladem zásadních změn na poli samotné kartografie. Při práci vycházel jejich autor z rozsáhlého kartografického materiálu, který soustavně shromažďoval, z četných cest po Čechách, při nichž získával topografické poznatky přímo v terénu, ale také již z astronomicky určených míst. Jejich tematická šíře sahá od církevní správy, přes poštovní trasy, správu panství, organizaci zeměbrany, vyměřování zemských hranic až po hydrologické poměry.

 

Informace k výstavě

Místo konání:

Klementinum, Mariánské náměstí 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum konání:

28. 5. 2019 –  4. 7. 2019

Pořadatelé:

Národní knihovna ČR a Přírodovědecká fakulta UK, Geografická sekce, Mapová sbírka

 

Kontakty na autory výstavy

Autor výstavy: PhDr. Jan Sobotka, jan.sobotka@nkp.cz

 

Anotace výstavy

Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou

29. 5. – 4. 7.  

Výstava k 260. výročí narození F. J. J. Kreibicha (1759–1833), faráře v Žitenicích na Litoměřicku, přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Vystaveny jsou tři desítky map, tištěných i rukopisných, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. Můžeme na nich najít zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému účelu po josefínskými reformami církevní správy, ale také dopravní projekty, dokládající nástup industrializace.

Galerie Klementinum (vchod B2 z Mariánského náměstí), út–ne  10.30–18.00

-------------------------------------------------------------------

Cartography in Times between Hermitages and a Horsecar  

May 29 – July 4

The exhibition, commemorating the 260th birthday anniversary of F. J. J. Kreibich

(1759–1833), presents the life and work of the most important representative of Czech cartography of the first third of the19th century. Exhibited are thirty maps, both printed and manuscript, including sketches, trigonometric networks and copies of period maps. In them, we can see closed hermitages that had not served their purpose after the reforms of ecclesiastical administration issued by Joseph II, as well as transport projects demonstrating the development of industrialization.

The Klementinum Gallery (gate B2), open Tuesday to Sunday 10.30 am – 6 pm

 

 

Akce dokumentů