E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCertifikovaná metodika Geobibline

30. 6. 2011 MK ČR vydalo osvědčení č. 2/2011 SOKL o uznání uplatněné Certifikované metodiky
"Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line"
v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Plný text metodiky se nachazí zde:
http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf

Akce dokumentů