E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Atlas krajiny České republiky - tisková zpráva

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. připravily výstavu nazvanou Atlas krajiny České republiky.

Termín: 1. 12. 2010 – 28. 2. 2011
Otevřeno: Po-Pá: 9,00-17,00
Vstup volný

 

Fotogalerie z vernisáže 30.11.2010Výstava veřejnosti představuje unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky, které vznikalo po dobu sedmi let. Vydání atlasu je prvním počinem svého druhu v historii samostatné České republiky a podle mezinárodně schválených kriterií lze toto dílo nazvat národním atlasem. Obří atlas má úctyhodné rozměry 1 metr krát 60 centimetrů a váží okolo 10 kilogramů. Na tvorbě se podílelo 356 odborníků ze 133 institucí, a proto také v sobě ukrývá bohatství 1 137 mapových a dalších grafických objektů.
Hlavním cílem zpracování atlasu bylo poskytnout co nejpodrobnější obraz současného stavu, minulosti i budoucího vývoje české krajiny a jejích částí (např. hydrosféra, zemědělství, památky). Vytvořené dílo by mělo být využitelné jak centrálními a regionálními úřady a institucemi, tak vysokými a středními školami a samozřejmě veřejností, odbornou i laickou. Každého, kdo se zajímá o krajinu, atlas jistě osloví. Jediný svazek obsahuje vyčerpávající obraz české krajiny a života člověka v ní.
Návštěvníci na výstavě naleznou ukázky stránek ze všech osmi základních oddílů atlasu. Nečekají je však zdaleka jen mapy. Nedílnou součást atlasu totiž tvoří také grafy, fotografie, výkresy a dokonce i otisky starých map a reprodukce uměleckých děl předních českých výtvarníků, zachycující vývoj krajiny.
Výstava představuje krajinu jako objekt studia různých vědeckých oborů. Seznamuje s různými typy krajin v Česku, s průběhem ničivých povodní v nedávné době i v historii, s chráněnými krajinnými oblastmi nebo také se současným stavem českého průmyslu. Dává nahlédnout do přírodních zdrojů energie, změn využití půdy za posledních 150 let v příměstské krajině nebo v Krušných horách. Zájemci se mohou seznámit i s tím, jak vypadá průřez půdou zvanou hnědozem, rendzina či pseudoglej.
Expozice dále představuje okresy s nejstarší populací a s nejvyššími počty dětí připadajících na jednu ženu. Širokou paletu atlasu doplňují i etnografické informace, například jaký je rozdíl mezi svátečním krojem ze Slezska, Hané a Podkrkonoší. Pozoruhodné jsou i mapy kostelů, zámků, synagog a dalších objektů zaniklých od roku 1938 do současnosti. Překvapujícími detaily atlasu jsou například dokumenty k průběhu zemětřesení z 15. ledna 1858 v Česku.

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý dne 30. 11. v 15.00 hod. Mezi pozvanými hosty jsou prorektor Univerzity Karlovy v Praze, ministr a náměstek životního prostředí. Na vernisáži bude Atlas krajiny slavnostně pokřtěn. Hudební doprovod zajistí kytarový virtuóz Jaroslav Novák, který přednese v premiéře vlastní skladbu Hommagio a Tárrega.
Expozice bude přístupná v pracovních dnech od 9:00 do 17:00. Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 1. 12. 2010 do 28. 2. 2011 (otevírací doba: Po-Pá 9:00-17:00, s výjimkou svátků). Vstup volný. Výstavu je možné zapůjčit dalším neziskovým institucím.
Podrobné informace o výstavě Vám poskytne RNDr. Silvie Kuldová PhD. (e-mail: kuldova1@natur.cuni.cz, T.: +420 728 929 294) 
Informace o provozu či zapůjčení výstavy podává Blanka Šimánová (e-mail simanovb@natur.cuni.cz, T.: +420 221 951 359)

 

 Pozvánka - atlas krajiny

Publikováno: Úterý 23.11.2010 17:25

Akce dokumentů