E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetra Zedníková

Zpětnovazebné mechanismy mezi půdou a rostlinou v kontextu dalších environmentálních faktorů

 

  • Email: zednikova.petra@seznam.cz
  • Pracovna: ÚŽP, Pracovna doktorandů I. (domeček)
  • Školitel: prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
  • Zahájení studia: 2019

Akce dokumentů