E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAlena Hadravová

Porovnání potravy, hnízdních příležitostí a úspěšnosti hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v urbanizované a přírodní krajině; výzkum ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na vybraných potocích v Praze a jejím bezprostředním okolí, mapování a monitoring výskytu ledňáčka říčního s cílem zajistit zákonnou ochranu druhu a jeho hnízdišť, sledování průběhu a úspěšnosti hnízdění ledňáčků
Mláďata ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

 

Akce dokumentů