E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLucie Buchbauerová

Vývoj půd na výsypkách po těžbě uhlí; role půdní fauny ve vývoji půd; plant-soil feedback na výsypkových půdách; kořenoví symbionti rostlin (dusík-fixující bakterie a mykorhizní houby) a jejich role v cyklu živin v půdách, energetické bilanci rekultivačních porostů a vývoji výměny plynů mezi půdou a atmosférou na výsypkách

 

 • Email: lucie.buchbauerova@natur.cuni.cz
 • Pracovna: PGS II. (domeček)
 • Telefon: +420 221 951 895
 • Školitel: prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
 • Zahájení studia: 2017
 • Státní doktorská zkouška: VI/2019

 

Stáže a kurzy:

 • Mar. – Aug. 2019: Deutsche Bundesstiftung Umwelt Fellowship Programme with Central and Eastern Europe Countries. Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e. V. Finsterwalde. Research Topic: Direct and indirect effects of different tree species on soil properties and development, with emphasis on restoration of ecosystem functions in post-mining landscapes
 • 16th – 22nd Apr. 2018: Stable Isotope Course: an Introduction to Uses in Ecology and Plant Physiology. Technische Universität München; University of South Bohemia. Project: Halophytic- or light-induced CAM metabolism?
 • Oct. 2012 – Sep. 2015: Bachelor PLUS – Landmarks and Milestones in Cell Biology. Faculty of Science, Charles University in Prague
 • Jan. 2010 – Jan. 2012: Open Science Fellowship Programme with Czech Academy of Sciences. Department of Ecology, Faculty of Science, Charles University. Student Project: How does choice of analysed material affect molecular detection of the crayfish plague pathogen in North American crayfish? 

Konference: 

 • 5th Dec. 2019: World Soil Day. Faculty of Science, Charles University. Oral Presentation: Vliv výsadby ruzných druhů stromů na rekultivace výsypek po těžbě uhlí
 • 30th Jun. - 5th Jul. 2019: 49. Statusseminar der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in der Katholischen Akademie Stapelfeld. Vortrag: Bäume, Tiere und Boden - Auswirkungen verschiedener Baumarten auf die Bodenentwicklung während der Ökosystemrückgewinnung
 • 26th – 28th Jun. 2019: Current Challenges in Forest Reclamation. Faculty of Forestry, University of Krakow. Oral Presentation: Different Tree Species‘ Effects on Soil Development During Ecosystem Reclamation
 • 30th – 31st Mar. 2019: Hydrologie, GIS a životní prostředí 2019. FSv ČVUT v Praze, FŽP ČZU v Praze, PřF UK. Prezentace: Rekultivace výsypek po težbě uhlí na Sokolovsku
 • 23rd – 25th Mar. 2019: Ecology in a Changing World. Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw. Oral Presentation: Alders Spoiled

Popularizační a učební texty:

Buchbauerová L. (2019): Hmyz ve službách člověka. Živa 2/2019, 46

Bohutínská M., Buchbauerová L., Černý J., Damaška A., Janošík L., Kodejš K., Matějková T., Mikát M., Nedvědová T., Pergner J., Požárová D., Soukup V., Těšický M., Tremerová A., Vosolsobě S. (2018): Mládí vpřed! : Biologická olympiáda 2018-2019, 53. ročník, přípravný text pro kategorie A, B

ISBN 978-80-213-2868-6

Bendová Z., Buchbauerová L., Černý J., Damaška A., Kleisner K., Nedvědová T., Nunvář J., Pilátová J., Sekereš J., Smyčková M., Vosolsobě S., Zemek O. (2016): Budiž světlo! : Biologická olympiáda 2016-2017, 51. ročník, přípravný text pro kategorie A, B

ISBN 978-80-213-2684-2

 

Akce dokumentů