E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVojtěch Pilnáček

Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů
  • Kontakt: vojtech.pilnacek@natur.cuni.cz
  • Místnost:
  • Téma disertace: Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů
  • Školitel: doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
  • Zahájení studia: 2014

Akce dokumentů