E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtakar Makeš

Studium atmosférického aerosolu - měření, zjišťování fyzikálních a chemických charakteristik aerosolových částic
  • Email: otakar.makes@gmail.com, makes@icpf.cas.cz
  • K zastižení: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,  Rozvojová 2/135 Praha 6 Suchdol, Po-Pá 9:30 - 15:00, místnost 22
  • Název disertační práce: Studium těkavosti aerosolu v reálném čase
  • Zahájení studia: 2011
  • Školitel: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

 

Akce dokumentů