E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOndřej Lhotský

Testy biodegradace persistentních organických polutantů v průběhu procesu kompostování
  • Email: lhotsky@dekonta.cz .
  • Pracoviště: Kombinované studium (zaměstnavatel: Dekonta, a.s.)
  • Název disertace: Možnosti biodegradace persistentních organických polutantů v průběhu procesu kompostování
  • Zahájení studia: 2013

Publikace:

Lhotský, O.; Zápotocký, L.; Šváb, M.; Hudcová, T. Srážení struvitu pro recyklaci nutrientů z odpadních vod: Vliv pH a kinetika procesu v modelových systémech. Waste Forum 20132, 120–127.

Soudek, P.; Petrová, Š.; Buzek, M.; Lhotský, O.; Vaňek, T. Uranium uptake in Nicotiana sp. under hydroponic conditions. J. Geochem. Explor. (available on line 11 Octobre 2013)

Combined Nano-Bio Technology for Remediation of Contamination by Hexavalent Chromium – Observed Effects of in-situ nanoZVI Application on Population of Indigenous Microorganisms, AquaConSoil Barcelona 2013 proceedings; Lhotsky, O., Nemecek, J., Cajthaml, T., Eds.; 2013.

Nano-Bio-Rem kombinovaná sanační technologie k sanaci znečištění chrómem, Sanační technologie XV; Němeček, J., Pokorný, P., Lacinová, L., Parma, P., Lhotský, O., Eds.; 2012.

 

Projekt: Nanobiowat – WP3: http://www.nanobiowat.com/

Akce dokumentů