E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRadek Lhotka

O původu organických aerosolů v ČR; určování zdrojů organických aerosolů v ovzduší, zdroje atmosférických aerosolů, vliv aerosolů na klima, chemické složení aerosolů; vertikální distribuce atmosférických aerosolů

  • Email: lhotka@icpf.cas.cz
  • Pracovna: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 2/135 Praha 6 Suchdol, Po-Pá 8:00 - 14:00, místnost č. 6.1.80 (po domluvě na vrátnici)
  • Školitel: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.
  • Konzultanti: RNDr. Petra Pokorná, Ph.D., Ing. Petr Vodička, Ph.D.
  • Zahájení studia: 2019

 

Publikace:

Lhotka R, Pokorná P, Zíková N (2019): Long-Term Trends in PAH Concentrations and Sources at Rural Background Site in Central Europe. Atmosphere, 10:687

Konference:

XX. Výroční konference České aerosolové společnosti. 30. 10. - 1. 11. 2019, Velké Bílovice. Příspěvek "Určování zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků ve střední Evropě"

 

Pohled z měřicí stanice v Košeticích

 

Akce dokumentů