E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJana Krejčová

Vliv odvodnění a intensivního zemědělství na krajinu a možnosti její revitalizace; obnova rašelinných ekosystému; meliorace a návrat vody do krajiny; dekompozice organické hmoty; půdní parametry mokřadů a vliv mokřadů na celkový cyklus krajiny

Akce dokumentů