E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz K3 (vstupní úroveň A2)

Dvousemestrální kurz  pro studenty na úrovni A2

Polovinu náplně kurzu tvoří upevňování gramatiky, druhou polovinu náplně tvoří rozšiřování zejména obecné slovní zásoby prostřednictvím čtení, poslechu a mluvení. Důraz je kladen na schopnost samostatného ústního projevu a účast v diskuzích. Objevuje se zde již i základní odborná slovní zásoba,zatím ještě bez významnějšího bez oborového zaměření. Studenti se v kurzu K3 naučí rozlišovat mimo jiné formální a neformální styl korespondence, práce s textem je zaměřena na aktuální témata přírodovědeckého zaměření. Kromě slovní zásoby pokrývající populárně odborná témata je výuka zaměřená i na situace z běžného života. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

 

Co to znamená dosáhnout úrovně B1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):

„Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování do anglicky mluvících zemí. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“

 

Používané materiály:

Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

LIFE Intermediate (2012),  H. Stephenson, P. Dummett, J. Hughes; National Geographic and Heinle Cengage Learning

New Headway Academic Skills - level 1 (Richard Harrison; Oxford)

Academic vocabulary in use (2012), Michael McCarthy, Felicity O´Dell; Cambridge University Press

English File Intermediate (2007), Oxford University Press

Grammar In Use - Intermediate (2009), R. Murphy; Cambridge University Press

autentické texty (popularizační články)

a další

 

Akce dokumentů