E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
19.03.2019 GA ČR: Standardní, Juniorské, Mezinárodní (a EXPRO) projekty – interní pokyny
19.03.2019 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
19.03.2019 Norské fondy – Životní prostředí: kontaktní seminář (10/4/2019)
18.03.2019 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2018
18.03.2019 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
11.03.2019 NAKI II: aplikovaný výzkum národní identity a kulturního dědictví
06.03.2019 4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodni spolupráce – připomenutí
04.03.2019 Interreg Central Europe: vyhlášená výzva
04.03.2019 Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie (2/4/2019)
04.03.2019 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
01.03.2019 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020 – 2021
01.03.2019 OP PPR: Pražský voucher na inovační projekty
27.02.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
26.02.2019 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2019
25.02.2019 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu
21.02.2019 Workshop pro žadatele o ERC granty – rezervujte si datum (20-21/5/2019)
18.02.2019 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
15.02.2019 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován
13.02.2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
12.02.2019 Erasmus+: Strategická partnerství – připomenutí
06.02.2019 HDHL: výživa, obezita a metabolická onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
04.02.2019 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) – připomenutí
01.02.2019 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
01.02.2019 Inter-Action: česko-bavorské výzkumné projekty
31.01.2019 Knowledge Hub on Food and Nutrition Security – možnost zapojit se
25.01.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata
23.01.2019 TA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – plánovaná výzva
22.01.2019 Innovative Medicines Initiative: otevřená 17. výzva
16.01.2019 Bio-Based Industries: plánovaná výzva 2019
16.01.2019 EMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin
16.01.2019 EMBO granty: Courses & Workshops
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
10.01.2019 Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana
09.01.2019 GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
04.01.2019 H2020 výzva: baterie příští generace
04.01.2019 Human Frontier Science Program: výzkumné granty
03.01.2019 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
02.01.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 5. září 2019
02.01.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
18.12.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
11.12.2018 H2020 výzva: Better health and care – blíží se uzávěrka dalších témat
03.12.2018 H2020 výzva: věda se společností a pro společnost
01.11.2018 Uzávěrky pro Erasmus+ 2019: strategická partnerství a další typy projektů
27.09.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
07.09.2018 European Research Council (ERC): Výzvy 2019
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů