E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
21.11.2018 Informační den k H2020: migrace, rozvoj měst, kulturní dědictví (5/12/2018)
20.11.2018 Informační den k H2020: Future and Emerging Technologies (30/11/2018)
19.11.2018 Innovative Medicines Initiative: témata plánované výzvy
19.11.2018 Výzva H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN) – připomenutí
16.11.2018 Bridge2ERA: Podpora pro německé instituce na přípravu H2020 projektů s ČR
15.11.2018 EuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína
12.11.2018 European Research Council – ERC: Národní informační den (27/11/2018) připomenutí
09.11.2018 Seminář k H2020: propojení výzkumu a podnikání (4/12/2018)
08.11.2018 H2020 výzvy: migrace, rozvoj měst, využití kulturního dědictví
07.11.2018 H2020 výzvy: Space – sledování Země
05.11.2018 Velvyslanectví USA: Program malých grantů – vzdělávací projekty
02.11.2018 Inter-COST: podpora zapojení do Akcí COST
01.11.2018 Inter-Action: česko-izraelská spolupráce – nano-materiály pro monitorování
01.11.2018 Uzávěrky pro Erasmus+ 2019: strategická partnerství a další typy projektů
01.11.2018 Interreg Danube: plánovaná výzva, infoden (27/11/2018) a workshop (14/12/2018)
01.11.2018 Interreg Central Europe: plánovaná výzva a workshop (27/11/2018)
01.11.2018 Informační akce k mezinárodním programům Eureka a Eurostars (28/11/2018)
31.10.2018 Granty hl. m. Prahy: Životní prostředí
26.10.2018 BIC Brno: workshop o financování vědy a výzkumu po roce 2020 (22/11/2018)
24.10.2018 ERC Consolidator Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny
18.10.2018 TA ČR THÉTA – energetika: vyhlášená veřejná soutěž a seminář (24/10/2018)
17.10.2018 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
17.10.2018 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
16.10.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
03.10.2018 JPIAMR: Antimikrobiální rezistence – plánovaná výzva pro mezinárodní projekty
27.09.2018 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: uzávěrka se blíží
27.09.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
27.09.2018 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí – připomenutí
27.09.2018 TA ČR: plánované mezinárodní výzvy – nanomedicína a materiálový výzkum
20.09.2018 Inter-Action: projekty česko-čínské spolupráce v aplikovaném výzkumu
18.09.2018 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
18.09.2018 H2020 výzva: Blue growth – mořský výzkum a inovace
18.09.2018 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
18.09.2018 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály, ukládání energie
10.09.2018 Projekty spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů
07.09.2018 European Research Council (ERC): Výzvy 2019
04.09.2018 EHP – spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem: výzva bilaterálního fondu
01.08.2018 Výzvy Národního programu Životní prostředí
30.07.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
26.06.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
30.05.2018 H2020 výzva: Better health and care – blíží se uzávěrka dalších témat
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů