E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Ocenění za pomoc v době pandemie pro Adélu Přibylovou

Ocenění za pomoc v době pandemie pro Adélu Přibylovou

Adéla Přibylová z katedry experimentální biologie rostlin naší fakulty obdržela medaili k ocenění odborníků ČVUT za mimořádné výkony v době krize. Gratulujeme!

Publikováno 3.12.2021

Vědci odhalili nový mechanismus ovlivňující fungování genů v buňce

Vědci odhalili nový mechanismus ovlivňující fungování genů v buňce

Mezinárodní vědecký tým vedený Courtney Hodgesem z Baylor College of Medicine v USA a Václavem Veverkou z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a katedry buněčné biologie PřF UK odhalil důležitý díl ve složité a z velké části neznámé skládačce procesů, které řídí zapínání a vypínání genů (tzv. expresi) v buňce. Jejich výsledky zveřejněné nyní v časopise Science odhalují dosud neznámý mechanismus, který koordinuje skládání různých komponent v buňce do složitějších celků, které genovou expresi ve výsledku kontrolují. Tento mechanismus je klíčový nejen pro základní buněčné funkce, ale může také hrát roli v rozvoji rakoviny, neurodegenerativních nemocí nebo při nákaze virem HIV.

Publikováno 1.12.2021

Zmizení magnetismu z míst, kam dopadl meteorit

Zmizení magnetismu z míst, kam dopadl meteorit

Místa po dopadech meteoritů, krátery, podléhají erozi a často je těžké taková místa identifikovat. Týmu českých geofyziků, pod vedením doc. Günthera Kletetschky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se podařilo odhalit dříve neznámý mechanismus, jehož prostřednictvím mizí magnetický záznam v horninách v důsledku dopadu meteoritů. Výsledky výzkumu byly nedávno publikovány v odborném časopise Scientific Reports.

Publikováno 29.11.2021

Zimní výstava v Botanické zahradě

Zimní výstava v Botanické zahradě

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Intimní život rostlin, kterou pořádá Botanická zahrada PřF UK v jednom ze svých skleníků Na Slupi 16. Výstava autorského kolektivu pod vedením doc. Lubomíra Hroudy návštěvníkům představí různé rostlinné rozmnožovací záludnosti. Výstava je určena nejen žákům a studentům středních a vysokých škol, ale i široké veřejnosti. Expozici můžete zhlédnout od 24. listopadu 2021 do března 2022 v otevírací době skleníku a v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních.

Publikováno 25.11.2021

Dny geografie

Dny geografie

Ve dnech 15. – 19. listopadu 2021 uspořádala Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK tradiční akci Dny geografie. Po roce mohla událost probíhat opět prezenčně v prostorách fakulty, přičemž pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Po většinu dní probíhaly odborné přednášky z fyzické, sociální či regionální geografie, demografie nebo kartografie.

Publikováno 25.11.2021

Naše fakulta na GAUDEAMUS Brno 2021

Naše fakulta na GAUDEAMUS Brno 2021

Ve dnech 23.- 26. listopadu 2021 probíhá XXVII. ročník největšího evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2021. Na jednom místě získají nejen středoškolští studenti přehled o nabídce studia u nás i v zahraničí. Návštěvníkům se prezentuje na 400 vystavovatelů ze 17 zastoupených zemí, mezi nimi i naše fakulta.

Publikováno 24.11.2021

Black Friday i v našem fakultním e-shopu!

Black Friday i v našem fakultním e-shopu!

Užijte si s námi naplno Black Friday s množstvím zajímavých slev, a to od pondělí 22.11. do neděle 28.11.2021. Čekají na vás slevy až ve výši až 60%.

Publikováno 22.11.2021

Biologické čtvrtky: Proč znovu vynalézat kolo?

Biologické čtvrtky: Proč znovu vynalézat kolo?

Ve čtvrtek 18. listopadu proběhne další z cyklu Biologických čtvrtků ve Viničné. Na téma paralelní evoluce ve světle ekologické genomiky bude hovořit Filip Kolář z katedry botaniky.

Publikováno 16.11.2021

Kurz: Pokroky v biologii 2022

Kurz: Pokroky v biologii 2022

Zveme všechny zájemce o biologii z řad studentů středních škol a jejich pedagogů a také široké veřejnosti na kurz Pokroky v biologii 2022, který bude probíhat od 22. ledna do 2. dubna 2022 na Přírodovědecké fakultě UK. Studentům může zároveň pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory UK. Kurz bude probíhat vždy v sobotu, 1x za 14 dní. Uzávěrka přihlášek je 19.1.2022. Vstup je zdarma.

Publikováno 12.11.2021

Výsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK a do obou komor Akademického senátu UK

Výsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK a do obou komor Akademického senátu UK

Akademický senát fakulty vyhlásil volby do zaměstnanecké komory ASF, ve stejném termínu proběhly i volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Výsledky obou voleb naleznete po rozklinutí této aktuality.

Publikováno 12.11.2021

Den otevřených dveří na PřF UK

Den otevřených dveří na PřF UK

V pátek a sobotu 14. a 15. ledna 2022 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků či absolventů bakalářského studia.

Publikováno 10.11.2021

Výroční konference TMS 2021

Výroční konference TMS 2021

Výroční konference TMS 2021 se koná online ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 a jejím tématem je "At the interfaces of geological periods – the contribution of micropalaeontology to the reconstruction of events in the boundary intervals". Partnerem této prestižní mezínárodní konfrence je i Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Zaměstnanci a studenti fakulty mohou konferenci sledovat v reálném čase online z Chlupáčovy pracovny.

Publikováno 9.11.2021

Pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách

Pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách

Srdečně zveme všechny nadšené plavce na 36. ročník memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o Pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách pod záštitou děkana PřF UK prof. Zimy a a České asociace univerzitního sportu, který se koná v pondělí 22. listopadu 2021 od 18:45 v plaveckém bazéně SCUK Praha 10 - Hostivař. Podání přihlášek do 19.11.2021.

Publikováno 7.11.2021

Karolinum přivítalo Zlaté absolventy

Karolinum přivítalo Zlaté absolventy

V sobotu 30.10.2021 se ve Velké aule Karolina konala Zlatá promoce, slavnostní akt pro absolventy, kteří si tak připomněli 50 let od svého absolutoria na Univerzitě Karlově. Spolu s dalšími fakultami přivítalo Karolinum i naše bývalé studenty. K jubileu gratulujeme.

Publikováno 3.11.2021

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

Další přednášku z oblíbeného cyklu přednese RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. z katedry ekologie PřF UK. Týkat se bude ptačího zpěvu a vyslechnout ji můžete buď naživo od 17:15 v posluchárně Fotochemie, nebo online na facebookové stránce, anebo ze záznamu na webu www.bioctvrtky.cz.

Publikováno 1.11.2021

Vychází první číslo 31. ročníku Geografických rozhledů s tématem Pandemie

Vychází první číslo 31. ročníku Geografických rozhledů s tématem Pandemie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vstupujeme již do čtvrtého desetiletí života Geografických rozhledů. A to hlavně díky vám. Novou desetiletku jsme chtěli zahájit s cílem, aby vám časopis co nejvíce vyhovoval a byl pro vás přínosný. Proto jsme vás na konci loňského 30. ročníku poprosili o zpětnou vazbu – o hodnocení toho, co se vám v Rozhledech líbí, co se vám v nich nelíbí, a také o vyslovení přání, co byste od nich potřebovali. Dotazník vyplnilo hodně čtenářů – děkujeme vám!

Publikováno 26.10.2021

Akademický senát UK zvolil profesorku Milenu Králíčkovou  kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy

Akademický senát UK zvolil profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy

Akademický senát UK na svém dnešním zasedání zvolil v prvním kole volby profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. K 1. únoru 2022 se nová rektorka UK ujme svého úřadu. Délka funkčního období je čtyři roky.

Publikováno 22.10.2021

Výstava Příběh geologie

Výstava Příběh geologie

Knihovna geologie a Ústav geologie a paleontologie PřF UK pod záštitou geologické sekce a děkana fakulty srdečně zvou na výstavu Příběh geologie. Výstava představuje důležité momenty v historickém vývoji geologie jako vědního oboru. Můžete si ji prohlédnout od 22.10.2021 do 20.12.2021 v Knihovně geologie v otevírací době.

Publikováno 21.10.2021

Zvýšená citlivost experimentů NMR pevné fáze pro studium struktury proteinů

Zvýšená citlivost experimentů NMR pevné fáze pro studium struktury proteinů

Časopis Science Advances (IF= 14.136) právě publikoval článek Zdeňka Tošnera (NMR laboratoř Chemické sekce PřF UK) a jeho kolegů, který ukazuje, jak zvýšit citlivost měření při studiu struktury nerozpustných proteinů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR). V rámci společného grantu GAČR a německé DFG, vyvinuli pomocí teorie optimálních procesů sofistikovanou metodu (pulsní sekvenci), která kompenzuje hardwarové nedostatky experimentálního uspořádání rotace vzorku pod magickým úhlem (tzv. magic angle spinning) používané v NMR pevné fáze. Výsledkem je NMR experiment s vysokou citlivostí, který je zároveň robustní a jednoduchý na aplikaci.

Publikováno 19.10.2021

Slavnostní poklepání základního kamene výstavby Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum

Slavnostní poklepání základního kamene výstavby Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum

Na pražském Albertově se 18. října 2021 konal slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum, kterého se vedle děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy a zástupců Univerzity Karlovy a projektantů zúčastnili také náměstci ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu, starostka městské části Prahy 2 či vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Kampus bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Publikováno 19.10.2021