E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae míří i na naši fakultu

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae míří i na naši fakultu

Univerzita Karlova u příležitosti oslav výročí 673 let od svého založení a Dne vzdělanosti, na které 7. dubna připadá, zveřejnila letošní laureáty prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Z pěti udělených podpor přicházejí na naši fakultu hned dvě: pro prof. Petra Nachtigalla a prof. Viktora Žárského. Gratulujeme!

Publikováno 8.4.2021

Otevřený dopis Vládě ČR: Potřebujeme praktickou výuku

Otevřený dopis Vládě ČR: Potřebujeme praktickou výuku

Vysokoškolské studium je založené na samostudiu, vnitřní motivaci a píli, ale také na praktických zkušenostech v laboratořích, nemocnicích, archivech, výzkumných výjezdech za odborného vedení svých pedagogů. Studentští senátoři Akademického senátu Univerzity Karlovy proto jménem svého místopředsedy vyzývají k prioritnímu, odpovědnému a předvídatelnému plánování otevření vysokých škol, praktickou výukou počínaje. A přikládají následující otevřený dopis Vládě ČR, který je zveřejněn i jako petiční arch.

Publikováno 7.4.2021

Laureátky a laureáti cen Univerzity Karlovy

Laureátky a laureáti cen Univerzity Karlovy

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti 7.4. a s ním s spojeného výročí založení Univerzity Karlovy, udělil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ocenění určená nejlepším absolventům. Mezi oceněnými byla tradičně řada zástupců naší fakulty. Gratulujeme!

Publikováno 7.4.2021

Geografické rozhledy: Sdílený prostor

Geografické rozhledy: Sdílený prostor

Sdílený prostor. Co si pod ním představíte? Veřejné prostory? Volně přístupná prostranství? Divadla nebo sportovní stadiony - místa, kde lidé také sdílí prostor a skrze něj své pocity? Nebo dnes tak aktuální virtuální sdílený prostor? Nové číslo Geografických rozhledů pojímá toto téma ze široka a nabízí i ukázky toho, jak veřejné prostory využívat co nejúčelněji.

Publikováno 7.4.2021

Jak se daří losům na česko-německo-rakouském pomezí?

Jak se daří losům na česko-německo-rakouském pomezí?

Losa evropského (Alces alces) by asi většina lidí hledala daleko na severu, v evropských podmínkách patrně typicky ve Skandinávii, nicméně do středověku žil obvykle i ve střední Evropě, později se jeho výskyt omezil na východ a sever kontinentu. Od 50. let 20. století začal los opětovně z Polska expandovat na jihozápad do Česka, kde se v několika oblastech více či méně úspěšně usadil. Široký vědecký tým z Česka, Německa a Rakouska se zaměřil na výskyt losa v oblasti, kde se tyto tři státy stýkají.

Publikováno 6.4.2021

Dosud nejstarší genom moderních lidí byl rekonstruován z lebky ženy z Koněprus

Dosud nejstarší genom moderních lidí byl rekonstruován z lebky ženy z Koněprus

Mezinárodní tým vědců, ve kterém jsou i odborníci z Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK, publikoval právě článek v prestižním časopise Nature Ecology & Evolution. Datoval v něm fosilní lebku člověka Zlatý kůň z Českého krasu na základě přítomnosti neandertálských genů do období více než 45 000 let. Jedná se pravděpodobně o dosud nejstarší zrekonstruovaný genom anatomicky moderního člověka odpovídající populaci, která žila v Evropě před oddělením linie vedoucí k současným obyvatelům Evropy a Asie.

Publikováno 6.4.2021

Mezinárodní výzkum vlivu COVID-19 na naše smysly

Mezinárodní výzkum vlivu COVID-19 na naše smysly

Ovlivňují COVID-19 a další respirační onemocnění náš čich a chuť? Zapojte se do mezinárodního výzkumu a pomozte nám zjistit víc o tom, k jakým změnám může docházet a jak se tyto změny liší mezi různými onemocněními.

Publikováno 30.3.2021

EGEA Annual Congress: Forgotten Homeland: Realizing the Roots

EGEA Annual Congress: Forgotten Homeland: Realizing the Roots

EGEA Annual Congress 2019: Forgotten Homeland: Realizing the Roots proběhl pod záštitou České geografické společnosti a byl organizován sítí studentů geografie (EGEA). Na realizaci se podíli studenti čtyř univerzit ( MU, UK, UPOL, OSU) pod Víta Volného z PřF UK a Petra Boucníka z PřF UMu.

Publikováno 29.3.2021

Univerzita varuje před zavirovanými e-maily

Univerzita varuje před zavirovanými e-maily

Univerzita Karlova naléhavě varuje před podvodnými emaily, jež byly rozeslány v noci z 25. března na 26. března 2021 s falešnou žádostí o údajné cenové nabídky a zneužívají jména UK či jejích emailových adres, ať již fiktivních nebo skutečných. Jedná se o podvod. Uvedené zprávy nemají cokoliv společného s Univerzitou Karlovou.

Publikováno 26.3.2021

Profesor Jiří Zima byl poctěn Zlatou medailí Univerzity Karlovy

Profesor Jiří Zima byl poctěn Zlatou medailí Univerzity Karlovy

Během zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy, které proběhlo 25.3. 2021 v Karolinu, bylo několik významných osobností poctěno univerzitními medailemi. Mezi sedmi oceněnými byl i děkan naší fakulty, profesor Jiří Zima. Gratulujeme, pane děkane!

Publikováno 25.3.2021

Albertovští geoinformatici ovládli studentskou soutěž GISáček

Albertovští geoinformatici ovládli studentskou soutěž GISáček

V pátek, 19. března 2021 se konala tradiční studentská soutěž GISáček, letos s mezinárodní účastí. Studenti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie sklidili významné úspěchy jak v sekci bakalářských prací, tak i v magisterské sekci. Oceněným gratulujeme.

Publikováno 24.3.2021

Fakulty UK nebudou zohledňovat složení nepovinné části maturit

Fakulty UK nebudou zohledňovat složení nepovinné části maturit

Žádná z fakult Univerzity Karlovy nebude při přijímacím řízení zohledňovat, zda uchazeč složil nepovinnou část maturitní zkoušky. Podmínkou pro přijetí bude zvládnutí maturitní zkoušky bez ohledu na to, v jaké podobě ji uchazeč letos bude dělat.

Publikováno 17.3.2021

23. ročník Ceny Wernera von Siemense zná své vítěze

23. ročník Ceny Wernera von Siemense zná své vítěze

Nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci získali Ceny Wernera von Siemense za rok 2020. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Mezi vítězi je i student katedry Anorganické chemie PřF UK Mgr. Lukáš Petera. Gratulujeme!

Publikováno 11.3.2021

Zentiva ocenila mladé vědce z The Parc

Zentiva ocenila mladé vědce z The Parc

Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc), založené z iniciativy společnosti Zentiva ve spolupráci se třemi akademickými partnery: Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Přírodovědeckou fakultou UK a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. opět slaví řadu úspěchů, výsledky dosažené v roce 2020 byly oceněny na již třetím udílení cen The Parc Awards.

Publikováno 5.3.2021

LAMP testy na detekci SARS-CoV-2 - další krok k úspěchu!

LAMP testy na detekci SARS-CoV-2 - další krok k úspěchu!

iROZHLAS informuje o pokroku ve vývoji nadějných LAMP testů týmem prof. Zdeny Palkové z katedry genetiky a mikrobiologie.

Publikováno 5.3.2021

8. ročník soutěže Crytur byl zahájen

8. ročník soutěže Crytur byl zahájen

Již osmý ročník soutěže o nejlepší diplomovou práce v materiálových vědách Crytur 2021 byl spuštěn. Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia se zaměřením na materiálové vědy, diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2020 do 30. září 2021.

Publikováno 3.3.2021

Ukrajinská odysea Stanislava Komárka

Ukrajinská odysea Stanislava Komárka

Zvítězit v soutěži “Kniha roku” v jedné z největších evropských zemí je jistě velký úspěch nejen autora, ale i celé české kultury. Stane-li se ale stejná věc podruhé, znamená to, že dotyčná země je dotyčným autorem v jistém smyslu posedlá. A právě toto se nyní děje mezi svérázným přírodovědcem, esejistou a spisovatelem Stanislavem Komárkem a Ukrajinou. Po knize “Muž jako evoluční inovace?” se knihou roku v kategorii Sofija (Filosofie, antropologie, psychologie) stala kniha “Evropa na rozcestí”. Dobrý důvod, proč si s autorem pohovořit osobně. Tedy tak osobně, jak jen dnešní doba dovoluje.

Publikováno 3.3.2021

Slavnostní vyhlášení Cen Wernera von Siemense

Slavnostní vyhlášení Cen Wernera von Siemense

Srdečně vás zveme na společné sledování Slavnostního vyhlášení laureátů Ceny Wernera von Siemense za rok 2020. Tentokrát to nebude v prostorách Betlémské kaple, ale prostřednictvím streamu, který proběhne 11.3.2021 od 20:00 na kanálu Youtube.

Publikováno 3.3.2021

Prohlášení PřF UK  k informacím v médiích týkajících se biologa Emanuela Žďárského

Prohlášení PřF UK k informacím v médiích týkajících se biologa Emanuela Žďárského

V médiích se v současné době objevují informace, že "biolog z Přírodovědecké fakulty UK prof. Emanuel Žďárský přišel na metodu, která by mohla zásadně pomoci návratu k normálnějšímu životu." Na Přírodovědecké fakultě UK však žádný prof. Emanuel Žďárský ani RNDr. Emanuel Žďárský, CSc. nepracuje, ani s touto fakultou nikdo tohoto jména nespolupracuje. Osoba tohoto jména, která vystupuje v médiích, nemá aktuálně s Přírodovědeckou fakultou UK - a ani se samotnou UK - nic společného. Práce Emanuela Žďárského by v žádném případě neměla být zaštítěna odborným kreditem, jehož garantem je Přírodovědecká fakulta UK.

Publikováno 2.3.2021

Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty pro prof. Karla Procházku

Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty pro prof. Karla Procházku

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. je absolventem naší fakulty v oboru fyzikální chemie. Po postgraduálním studiu v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV se vrátil na PřF UK, kde se vědecké a pedagogické činnosti věnuje dodnes. Zde získal titul DrSc. v oboru makromolekulární chemie a zde byl poté jmenován profesorem fyzikální chemie. Pamětní medaili Přírodovědecké fakulty převzal z rukou jejího děkana prof. Jiřího Zimy.

Publikováno 25.2.2021