E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMariya Shamzhy přispěla k průlomovému mezinárodnímu výzkumu

Doc. Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. z katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK (výzkumné centrum CUCAM) přispěla k průlomovému mezinárodnímu výzkumu katalýzy zeolitů publikovanému v prestižním časopise Nature Communications. Gratulujeme!

Tým spoluautorů, pocházející z pěti různých zemí, odhalil revoluční novou koncepci návrhu katalyzátorů používaných v průmyslově klíčovém procesu methanol-uhlovodíky (MTH), která umožňuje výrobu vysoce žádoucích chemických komodit ze snadno dostupného metanolu. Pozoruhodného čtrnáctinásobného zvýšení životnosti katalyzátoru bylo dosaženo využitím kapalného gallia jako propagátoru, zatímco vlivy tohoto promotoru na fungování katalyzátoru na molekulární úrovně byly objasněny pečlivými in situ spektroskopickými studiemi provedenými na Univerzitě Karlově.

Nová koncepce využití tekutých kovů jako propagátorů zeolitových katalyzátorů zavádí vzrušující možnosti pro vývoj efektivnějších a robustnějších katalytických systémů pro širokou škálu průmyslových procesů.

Tento objev vyzdvihuje klíčovou roli mezinárodní spolupráce při prosazování špičkového výzkumu a podtrhuje vedoucí pozici Univerzity Karlovy ve výzkumu a vývoji pokročilých materiálů.

Doc. Mgr. Maria Shamzhy, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

 

 

Publikováno: Pátek 22.03.2024 11:55

Akce dokumentů